Przepływ informacji i materiałów

  • Mapowanie i doskonalenie procesów usługowych (Service Value Stream Mapping, Process Mapping)
  • Mapowanie i doskonalenie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping) – synchronizacja i optymalizacja przepływów od obsługi klienta poprzez planowanie, zaopatrzenie, zakupy, magazynowanie, proces wytwórczy po wysyłki i dystrybucję)
  • Mapowanie i doskonalenie Łańcucha Dostaw (Macro Mapping / Supply Chain Mapping) – synchronizacja i optymalizacja przepływów w organizacjach wieloodziałowych z wieloma lokalizacjami magazynowymi; synchronizacja i optymalizacja przepływów pomiędzy dostawcami