Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 06 grudnia 2018 Data zakończenia: 07 grudnia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący metod systematycznego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem parku maszynowego. Omówione zostaną metody i narzędzia doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów. Przedstawione zostaną praktyczne metody zastosowania tych narzędzi.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami doskonalenia procesów
 • Poznasz cele i zasady wdrożenia doskonalenia metodą Kaizen
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do analizy procesu
 • Dokonasz implementacji w procesach utrzymania ruchu parku maszynowego
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do systematycznego rozwiązywania problemów
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania
 • Wymienisz się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Program szkolenia

 • Metody doskonalenia procesów
 • Wizualne zarządzanie wynikami – co ma wspólnego z rozwiązywaniem problemów
 • Kaizen – fundament doskonalenia
 • Narzędzia analizy procesu (mapa procesu i zdolność procesu)
 • Narzędzia systematycznego rozwiązywania problemów
  • 5 x dlaczego
  • diagram Ishikawy
  • diagram Pareto
 • Narzędzia wyboru optymalnego rozwiązania

 Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoły Utrzymania Ruchu, składającego się z trzech (2-dniowych) niezależnych sesji. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym