5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce

Data rozpoczęcia: 09 kwietnia 2020 Data zakończenia: 10 kwietnia 2020 Miejsce: Trójmiasto Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek, 9.00 - 17.00
piątek, 8.00 - 16.00

5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce

Jeśli uważasz, że 5S to sposób na utrzymanie czystości i porządku w Twojej firmie, to… się mylisz! Oznacza to też, że nasze szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o tym, jak zaprojektować, skutecznie wdrożyć oraz utrzymać system 5S, który będzie dla Was narzędziem umożliwiającym poprawę organizacji pracy, usprawnienie przebiegu procesów (zarówno produkcyjnych, usługowych, jak i administracyjnych) oraz zwiększenie efektywności pracy.

Nasze piętnastoletnie doświadczenie wdrożeniowe w wielu branżach i ponad 600 przedsiębiorstwach prowadzi do wniosków, że to właśnie metoda 5S jest najskuteczniejszym narzędziem lean do doskonalenia kultury organizacyjnej. To właśnie poprawna identyfikacja marnotrawstwa (nieefektywności) w poszczególnych obszarach działań firmy oraz jego eliminacja daje największe korzyści wszystkim zaangażowanym.

Dla pracowników, pozbawiona zbędnych czynności praca, staje się łatwiejsza. A z punktu widzenia ich przełożonych wzrasta efektywność pracowników oraz wydajność poszczególnych procesów.

Z naszego doświadczenia wynika, że przeszkodą w osiąganiu powyższych korzyści są przede wszystkim:

 • brak wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania strat w procesach
 • brak umiejętności prostego i usystematyzowanego rozwiązywania problemów

Dlatego u podstaw naszego Programu 5S leżą (poza powszechnie znaną metodą) takie narzędzia lean management jak: Problem Solving, Scrum, Lean Leadership, Muda Walk czy Kamishibai, które połączyliśmy w jeden spójny program, służący skutecznej eliminacji strat przy zaangażowaniu „każdego grama inteligencji” (każdego pracownika!) w przedsiębiorstwie.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu 5S (bezpieczeństwo, efektywność, ergonomia)
 • Nabędziesz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Dowiesz się jak zbudować spójną koncepcję 5S dla Twojej organizacji
 • Nauczysz się jak osiągnąć konsensus dotyczący programu 5S, co umożliwi Ci skuteczne jego wdrożenie
 • Zrozumiesz czym warto się kierować w poszukiwaniu rozwiązań i jak wspólne wartości ułatwiają pracę
 • Nauczysz się jak poprawnie identyfikować i skutecznie eliminować straty na stanowiskach pracy
 • Przećwiczysz projektowanie oraz testowanie rozwiązań
 • Nauczysz się standaryzacji wprowadzonych usprawnień
 • Dowiesz się i nauczysz w praktyce, jak mierzyć skuteczność Twojego wdrożenia (audyty kamishibai oraz muda walk)
 • Wprowadzisz skuteczną metodę ciągłego ich doskonalenia

A także:

 • Poznasz praktyczne zastosowanie rozwiązań 5S na przykładzie różnych branż
 • Dowiesz się czego należy unikać podczas wdrażania 5S
 • Wyznaczysz cele i miary w zakresie wdrażania 5S
 • Pogłębisz wiedzę na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy

Grupa docelowa

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Program szkolenia

 • Lean jako droga ciągłego doskonalenia organizacji (filozofia zarządzania + efektywne procesy)
 • Wprowadzenie do 5S – narzędzia leżącego u podstaw koncepcji lean

Warsztaty 5S:

 • Gra symulacyjna prezentująca potrzeby eliminacji strat w procesach
 • Identyfikacja strat (Muda, Mura, Muri)
 • Klasyfikacja marnotrawstwa (7+1 strat)
 • Kroki wdrożeniowe 5S
 • Karty Muda jako narzędzie wspierające identyfikację strat na stanowisku pracy
 • Warsztaty Red Tag – pierwszy krok do eliminacji marnotrawstwa
 • Planowanie oraz nadzorowanie działań przy użyciu Tablicy Ciągłego Doskonalenia opartej o metodę Scrum
 • Monitorowanie efektów działań (audyt Kamishibai)

Jak wdrożyć program 5S w Twojej firmie:

 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym: wybór obszaru pilotażowego, przygotowanie materiałów do warsztatu, wykorzystanie PRP, wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP
 • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?
 • Jak należy utrzymać system?

Propagowanie 5S


Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Materiały wypracowane przez grupę szkoleniową, do praktycznego wykorzystania we własnej firmie, m.in.:
  • karty kamishibai muda (ogólne – wzorzec do wydruku)
  • karty identyfikacji marnotrawstwa (opracowane dla przykładowych stanowisk pracy)
  • zbiór wartości zespołowych (do zarządzania programem na poziomie zespołów 5S)
  • wzór tablicy ciągłego doskonalenia (oparta na metodzie Scrum) wraz z metodą systematycznej pracy nad zaplanowanymi działaniami
  • kalendarz audytów kamishibai do monitorowania skuteczności wdrożenia 5S
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

 


Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Jeśli z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 będziemy zmuszeni odwołać szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w wersji online. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT