Standaryzacja pracy

Data rozpoczęcia: 09 czerwca 2016 Data zakończenia: 09 czerwca 2016 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 900 zł netto Godziny sesji:
od 8.00 do 16.00

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzia standaryzacji pracy, która wpływa na poprawę efektywności pracy poprzez redukcję czasu cykli C/T i redukcję błędów. Standaryzacja pracy zmniejsza odchylenia w procesach, zapewnia ich stabilność i powtarzalność. Standaryzacja koncentruje się na doskonaleniu metod pracy, a to również skraca czas szkolenia nowych pracowników. Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie wdrażania standardów będą przydatne osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i doskonalenie swoich obszarów pracy i procesów.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wdrażania standardów pracy
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania standardów pracy
 • Dowiedzenie się w jaki sposób należy mierzyć C/T operacji i które czasy wybierać
  na czasy normatywne
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania kart standaryzacji pracy
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach wdrażania nowych standardów pracy
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania matryc umiejętności pracowników z procesem wdrażania nowych standardów pracy

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesami
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia:

 • Główne cele i korzyści wynikające z wdrażania standardów pracy
 • Proces wdrażania standaryzacji pracy na stanowisku:
  • Analiza i podział pracy
  • Zasady pomiaru czasu
  • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa
  • Projekt i wybór najlepszej metody wykonania pracy
  • Opis wybranej metody
  • Wizualizacja i karty standaryzacji pracy na stanowisku
  • Weryfikacja standardu
  • Monitoring i doskonalenie standardów pracy
 • Rozwiązania systemowe, czyli jak powielać i utrzymać wypracowane standardy pracy
  na pozostałych obszarach
 • Motywacja pracowników w zakresie chęci dzielenia się wiedzą z wypracowanych standardów pracy

Forma szkolenia:

Prezentacje multimedialne, gra symulacyjna, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Formatki kart standaryzacji pracy
 • Arkusze do analizy i podziału pracy
 • Formularze oceny wdrożonego standardu pracy
 • Karty egzaminacyjne w zakresie stosowanych standardów pracy

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).