Standaryzacja pracy

Data rozpoczęcia: 09 czerwca 2016 Data zakończenia: 09 czerwca 2016 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 600-900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
od 8.00 do 16.00

Standaryzacja pracy

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzia standaryzacji pracy, która wpływa na poprawę efektywności pracy poprzez redukcję czasu cykli C/T i redukcję błędów. Standaryzacja pracy zmniejsza odchylenia w procesach, zapewnia ich stabilność i powtarzalność. Standaryzacja koncentruje się na doskonaleniu metod pracy, a to również skraca czas szkolenia nowych pracowników. Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie wdrażania standardów będą przydatne osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i doskonalenie swoich obszarów pracy i procesów.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu wdrażania standardów pracy
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania standardów pracy
 • Dowiesz się w jaki sposób należy mierzyć C/T operacji i które czasy wybierać na czasy normatywne
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania kart standaryzacji pracy
 • Udoskonalisz umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach wdrażania nowych standardów pracy
 • Poszerzysz wiedzę z zakresu wykorzystania matryc umiejętności pracowników z procesem wdrażania nowych standardów pracy

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesami
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

 • Główne cele i korzyści wynikające z wdrażania standardów pracy
 • Proces wdrażania standaryzacji pracy na stanowisku:
  • Analiza i podział pracy
  • Zasady pomiaru czasu
  • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa
  • Projekt i wybór najlepszej metody wykonania pracy
  • Opis wybranej metody
  • Wizualizacja i karty standaryzacji pracy na stanowisku
  • Weryfikacja standardu
  • Monitoring i doskonalenie standardów pracy
 • Rozwiązania systemowe, czyli jak powielać i utrzymać wypracowane standardy pracy
  na pozostałych obszarach
 • Motywacja pracowników w zakresie chęci dzielenia się wiedzą z wypracowanych standardów pracy

Forma szkolenia

Prezentacje multimedialne, gra symulacyjna, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Formatki kart standaryzacji pracy
 • Arkusze do analizy i podziału pracy
 • Formularze oceny wdrożonego standardu pracy
 • Karty egzaminacyjne w zakresie stosowanych standardów pracy

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 100 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 100 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).