Stopień 1 Lean Thinker

  • Zna podstawowe narzędzia Lean i ich rolę dla przedsiębiorstwa
  • Potrafi poprawnie zastosować narzędzia Lean w symulowanym środowisku