Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ:

 • 100% kosztów: Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników)*
 • 80% kosztów: Male i średnie firmy (do 250 pracowników)*

* maksymalna kwota na 1 uczestnika nie przekracza 300% średniego wynagrodzenia w roku (ok. 11 900 zł – w 2019 roku)

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1  Sprawdź, gdzie znajduje się Twój Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności) i jak prowadzi nabór wniosków w ramach KFS.
 • KROK 2  Sprawdź naszą ofertę na: www.lean.info.pl/szkolenia lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.
 • KROK 3  Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Urzędu Pracy.
 • KROK 4  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ok. 30 dni), podpisz umowę z Urzędem Pracy.
 • KROK 5  Otrzymasz dofinansowanie na wskazany we wniosku numer konta bankowego, dzięki któremu opłacisz fakturę za szkolenie.
 • KROK 6  Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.
 • KROK 7  Zrealizuj wybrane szkolenie i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.
 • KROK 8  Potwierdź odbycie szkolenia w Urzędzie Pracy (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

 

CEL DZIAŁANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS):

 • Wsparcie zmiany kwalifikacji lub aktualizacja oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dla pracowników firmy i jej właściciela.
 • Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.
 • Zwiększenie potencjału kadrowego, w celu podniesienia pozycji firmy na rynku oraz pracowników na rynku pracy.