Stopień 2 Praktyk Lean

  • Spełnia kryteria wymagane dla poziomu 1
  • Wykorzystuje świadomie praktyki Lean wdrożone w swoim środowisku pracy
  • Rozumie cel praktyk Lean i potrafi wskazać narzędzia niezbędne do usprawnienia obszaru, w którym pracuje
  • Generuje, zgłasza i uczestniczy we wdrożeniach swoich pomysłów doskonalących własne środowisko pracy
  • Jest aktywnym członkiem zespołu kaizen (poświadczony udział w min. 10 akcjach kaizen)