Stopień 3 Lean Ekspert

  • Spełnia kryteria wymagane dla poziomu 1,2
  • Prowadzi skuteczne akcje doskonalące w jednorodnym środowisku pracy pracy (dziale/obszarze) oraz procesach przebiegających na wskroś przedsiębiorstwa
  • Efektywnie zarządza projektem zmiany w jednorodnym środowisku pracy (dziale/obszarze)                                                                                 oraz procesach przebiegających na wskroś przedsiębiorstwa
  • Poświadczone dokumentami prowadzenie min. 20 projektów/akcji kaizen na stanowisku lidera projektu/akcji                                                   (w tym min. 5 projektów/akcji kaizen na procesach między działowych)