STOPIEŃ 4 LEAN MANAGER

  • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3
  • Posiada min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (min. szefa działu) potwierdzone świadectwem pracy
  • Potrafi świadomie (oparte na danych i faktach) definiować cele dla podległego obszaru/działu w odniesieniu do celów firmy i procesów w których obszar/dział uczestniczy
  • Potrafi systematycznie motywować zespół do osiągania coraz wyższych celów poprzez wykorzystanie technik Lean Management
  • Potrafi zarządzać kompetencjami podległego zespołu i definiować jego ścieżki rozwoju. (Definiować wymaganą elastyczność kompetencji. Planować rozwój kompetencji podległych pracowników)