STOPIEŃ 5 TRENER LEAN I

  • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3
  • Przepracował minimum 500h szkoleniowych dla co najmniej 100 osób (potwierdzone dokumentacją)
  • Posiada umiejętności kształtowania umiejętności, postaw oraz wiedzy popartej doświadczeniem wdrożeniowym pracowników operacyjnych
  • Posiada umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników operacyjnych
  • Potrafi projektować szkolenia z zakresu Lean Management oparte na technikach partycypacyjnych