JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ i PROJEKTÓW:

 • 50 – 90% kosztów w zależności od województwa, wielkości przedsiębiorstwa, wieku pracowników, celowości dofinansowania, ustalonych limitów kwotowych

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1  Sprawdź naszą ofertę na: www.lean.info.pl/szkolenia lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie otwarte, warsztat zamknięty lub projekt dopasowane do Twoich potrzeb.
 • KROK 2  Zgłoś się do Operatora w Twoim województwie i zapytaj o możliwości i wysokość dofinansowania.
 • KROK 3  Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Operatora.
 • KROK 4  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę z Operatorem.
 • KROK 5  Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.
 • KROK 6  Zrealizuj wybrane szkolenia i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.
 • KROK 8  Potwierdź odbycie szkolenia u Operatora  (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

 

CEL DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS):

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych.
 • Pomoc w podnoszeniu zatrudnienia i stanu wiedzy, wprowadzaniu nowych innowacji.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej, polepszenie statusu społecznego.
 • Pomoc w zdobyciu nowej pracy lub awansie zawodowym.