STOPIEŃ 5 TRENER LEAN II

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3,4 oraz posiada pierwszy stopień Trenera Lean
 • Posiada min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (min. szefa działu) potwierdzone świadectwem pracy
 • Posiada umiejętności kształtowania umiejętności, postaw oraz wiedzy popartej doświadczeniem wdrożeniowym zarówno managerów jak i pracowników operacyjnych
 • Posiada umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników szczebla kierowniczego oraz szkoleń liderów kaizen
 • Posiada umiejętności diagnozy kompetencji oraz tworzenia ścieżek rozwoju kompetencji miękkich i twardych w odniesieniu do managerów i koordynatorów Lean

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA CERTYFIKATU LEAN PRACTITIONER:

 • Potwierdzenie kompetencji Lean Management na ww poziomach wystawione przez Sustainable Performance Improvement Network – międzynarodowy certyfikat wystawiany przez wiodące firmy doradcze z zakresu Lean Management z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, Hiszpani i Portugalii
 • Spójna ścieżka rozwoju zawodowego dla osób wykorzystujących Lean Management
 • Kontakt i wspólny rozwój wiedzy oraz doświadczeń z osobami stosującymi Lean Management w życiu zawodowym
 • Uczestnictwo w sieci Certyfikowanych Praktyków Lean

 

CERTYFIKAT DLA KAŻDEGO POZIOMU MOŻNA UZYSKAĆ POPRZEZ:

 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych w Polsce (przez LeanQ Team) lub za granicą (szkolenia organizowane przez członków SPIN), wykazanie wymaganej praktyki i osiągnięć
 • zdanie egzaminu w formie testu teoretycznego opartego na case-studies lub zdanie egzaminu w formie testu teoretycznego oraz wykazanie wymaganej praktyki. Powyżej poziomu 2 wymagana praktyka podlega również audytowi jednostki certyfikującej
 • Certyfikaty są wystawiane przez sieć Sustainable Performance Improvement Network

 

Do procesu certyfikacji można przystąpić z dowolnego poziomu, w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia i potrzeb. Nie jest wymagane przechodzenie następujących po sobie stopni.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).