Strategia wdrażania TPM

Data rozpoczęcia: 01 września 2015 Data zakończenia: 01 września 2015 Miejsce: Gdańsk Cena: 900 zł netto Godziny sesji:
od 8.30 do 16.00

STRATEGIA WDRAŻANIA TPM

Jak przejść drogę od obsługi reaktywnej do obsługi planowej.

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowujące managerów do wdrożenia TPM (z ang. Total Productive Maintenance – Utrzymanie ruchu skoncentrowane na produktywności) oparte na grze symulacyjnej TPM – „Wyścig z czasem” prezentuje, w jaki sposób wykorzystując elementy TPM zapewnić stabilność procesu wytwórczego i doskonalić efektywność produkcji poprzez działania Służb Utrzymania Ruchu (SUR). Gra symulacyjna wsparta materiałem szkoleniowym pokazuje jak obserwując proces wytwórczy i analizując zdarzenia na maszynach zreorganizować pracę SUR, by z działań reaktywnych przejść do działań prewencyjnych wzmacniając realizację celów stawianych przed produkcją.

Korzyści ze szkolenia:

 • Określenie zasad ustalania priorytetów dla działań wdrożeniowych w ramach TPM
 • Zapoznanie się z rolą, jaką w działaniach SUR odgrywają narzędzia zwiększające efektywność usprawnień (5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR)
 • Poznanie mechanizmów zarządzania zapasem części zamiennych i jego kosztami
 • Poznanie zasad kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Poznanie roli analizy Pareto zdarzeń na maszynach i na ich podstawie podejmowania decyzji
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Kierownicy Służb Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Pracownicy zespołów SUR
 • Kierownicy produkcji

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do TPM
 • Kluczowe narzędzia TPM i ich rezultaty: 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR
 • Wyścig z czasem – runda 1
 • Analiza zdarzeń na maszynach i obecnej strategii SUR – ćwiczenia analityczne
 • Kalkulacja OEE dla maszyn i procesu wytwórczego – ćwiczenia analityczne
 • Narzędzia TPM w szczegółach – analiza rozwiązań zastosowanych w grze i przełożenie ich na praktykę SUR
 • Zarządzanie częściami zamiennymi do maszyn
 • Projektowanie nowej taktyki SUR
 • Wyścig z czasem – runda 2
 • Podsumowanie – budowa planu przejścia z obsługi reaktywnej na obsługę prewencyjną

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, gra symulacyjna, dyskusje, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja szkolenia z materiałami (wydruk)
 • Arkusze analizy strat na efektywności maszyn (wzór)
 • Arkusze kalkulacji OEE (wzór)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).