Systemy motywacji w kulturze Lean

Data rozpoczęcia: 03 lipca 2015 Data zakończenia: 03 lipca 2015 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 600-900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
piątek; 9.00 - 16.30

Systemy motywacji w kulturze Lean

Kultura Lean oczekuje od pracowników każdego szczebla odpowiedzialności za swoje miejsce pracy, zaangażowania w jego doskonalenie i rozwój. W tradycyjnym podejściu pracownik tylko przychodzi do pracy, wykonuje ją i idzie do domu. Lean wymaga, by oprócz wykonanego planu pracownik wykazywał chęć doskonalenia  i zaangażowanie w zmianę na lepsze. Celem szkolenia jest odpowiedź na podstawowe pytanie: „Jak realizować strategię rozwoju organizacji Lean i utrzymać efekty w dłuższym okresie?”


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę na temat głównych narzędzi motywacji w kulturze Lean
 • Dowiesz się, jak korzystać z narzędzi motywacji na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznasz zmiany struktury organizacyjnej i zakresu odpowiedzialności pracowników w kulturze Lean
 • Zrozumiesz, jak Wizualne Zarządzanie Wynikami zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników w doskonalenie
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu wykorzystania matrycy kompetencji jako narzędzia motywacji pracowników
 • Poznasz metody TWI wykorzystywanej do szkoleń i  instruktaży nowych pracowników

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Kierownicy i brygadziści
 • Mistrzowie i Liderzy zespołów

Program szkolenia

 • Gra symulacyjna „Narzędzia motywacji pracowników w kulturze Lean”
 • Definiowanie  najważniejszych narzędzi motywacji w kulturze Lean
 • Badanie motywacji w firmie – test 12 pytań 
 • Struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności w kulturze Lean
 • Nowe role i funkcje w strukturze Lean
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności i uprawnień w kulturze Lean
 • Budowa karty stanowiskowej w kulturze Lean
 • Rozwiązania systemowe: (PVM – zarządzanie wizualne wynikami, matryca kompetencji i umiejętności, planowanie ścieżek rozwoju i planu szkoleń (z wykorzystaniem  podejścia TWI – Training Within  Industry)

Forma szkolenia

Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach


*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).