SZKOŁA ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA

Data rozpoczęcia: 23 marca 2017 Data zakończenia: 26 maja 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1 400 - 1 600 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i wymagań klientów
 • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze zaopatrzenia  i zarządzania zapasami
 • Rozwój wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
 • Poznanie technik zarządzania zapotrzebowaniem
 • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze zakupów i zaopatrzenia

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

 • Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania (23-24.03.)
 • Zarządzanie zakupami (20-21.04.)
 • Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia (25-26.05.)

Forma szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 000 zł netto (750 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 600 zł netto (800 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).