TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2018 Data zakończenia: 09 listopada 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący technik zarządzania zasobami technicznymi w organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny. Omówiony zostanie program i metodologia wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance) oraz zastosowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do procesu ciągłego doskonalenia.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz i zrozumiesz przyczyny strat efektywności parku maszynowego
 • Zapoznasz się z celem i metodologią wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance)
 • Zbudujesz podstawy teoretyczne do projektów wdrożeniowych TPM
 • Zrozumiesz strukturę i zasady pomiaru wskaźnika OEE
 • Nauczysz się obliczać się wskaźnika OEE
 • Zapoznasz się z przykładami implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektami z wdrożenia
 • Omówisz najczęściej spotykane problemy wdrożeniowe
 • Nauczysz się praktycznego wdrożenia obsług autonomicznych
 • Poznasz rolę obsług autonomicznych w podwyższaniu efektywności maszyn
 • Poznasz metody planowania czynności okresowych
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Program szkolenia

TPM – cel i metodologia wdrożenia

Fundamenty TPM

 • Standaryzacja procesów
 • 5S – nowe spojrzenie

Eliminacja problemów w parku maszynowym

 • OEE – definicja wskaźnika i metody pomiaru
 • Wizualne zarządzanie wynikami zintegrowane z pomiarem OEE
 • Kaizen i jego rola w TPM

Obsługa autonomiczna

 • Rola operatora maszyny
 • Metodologia wdrożenia obsług autonomicznych
 • Techniki wdrożeniowe

Obsługa planowana

 • Zadania obsługi okresowej
 • Planowanie obsług w parku maszynowym

OEE – podstawowy wskaźnik w parku maszynowym i nie tylko

 • OEE – definicja i konstrukcja wskaźnika
 • Praktyczne obliczanie wskaźnika OEE
 • Metody pomiaru i automatyzacja zbierania danych do OEE
 • OEE w procesie ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoły Utrzymania Ruchu, składającego się z trzech (2-dniowych) niezależnych sesji. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu:

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: TPM- podnoszenie efektywności parku maszynowego