Trening Trenerów Wewnętrznych

Data rozpoczęcia: 01 lutego 2017 Data zakończenia: 03 lutego 2017 Miejsce: Gdańsk Cena: 800 zł netto/dzień Godziny sesji:
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00

Trening Trenerów Wewnętrznych

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania potrzebują trenerów wewnętrznych, którzy potrafią skutecznie szkolić pracowników firmy dzięki znajomości ich środowiska pracy oraz zasad funkcjonujących w firmie. Jednak jest to też ograniczenie powodujące, że trenerzy wewnętrzni nie zawsze potrafią zdystansować się wobec postaw kolegów, z którymi na co dzień współpracują oraz przełożonych, którzy mają inne priorytety.  Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych trenerów wewnętrznych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili osiągać wyznaczone im wcześniej cele szkolenia.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie zasad przygotowania i skutecznego prowadzenia szkoleń i warsztatów
 • Nabycie wiedzy o technikach pracy z grupą podczas sesji szkoleniowej
 • Poznanie metod doboru atrakcyjnych form przekazu wiedzy
 • Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji z zespołem
 • Rozwijanie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu
 • Nabycie wiedzy o werbalnych i niewerbalnych metodach stosowanych podczas warsztatów
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
 • Nabycie umiejętności unikania błędów podczas prowadzenia szkoleń
 • Wymiana doświadczeń z innymi trenerami

Program szkolenia

Przygotowanie szkolenia

 • Zasady przygotowania programu i prowadzenia szkoleń
 • Pisanie scenariuszy szkolenia
 • Zawieranie „kontraktu psychologicznego” z uczestnikami szkolenia
 • Pomoce audiowizualne w szkoleniach
 • Przygotowanie prezentacji
 • Efektywne zarządzanie czasem szkolenia

Prowadzenie szkolenia

 • Techniki pracy z grupą szkoleniową
 • Etapy szkoleń i warsztatów
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Metody prezentacji materiałów
 • Dobór metod szkoleniowych i ćwiczeń
 • Metody aktywizujące uczestników
 • Lodołamacze i energizery

Reagowanie podczas szkolenia

 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Sposoby radzenia sobie z „trudnym” uczestnikiem
 • Korzyści i pułapki pracy zespołowej
 • Podstawowe błędy trenerskie
 • Trudne sytuacje
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą
 • Dyskusje, spory i pytania, na które nie znamy odpowiedzi

Forma szkolenia

Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach


Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli trenerzy wewnętrzni
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Project Managerowie

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wzór scenariusza szkolenia (plik excel)
 • Wzór harmonogramu czasowego szkolenia (plik excel i word)
 • Przykłady lodołamaczy i przerw energetyzujących (wydruk)
 • Test stylu kierowania zespołem (wydruk arkusza)
 • Test ról w zespole (wydruk arkusza)
 • Test osobowości (wydruk arkusza)
 • Lista technik prezentacji wiedzy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista metod aktywizowania grupy (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).