TWI – szybkie wdrożenie pracowników do nowej pracy w procesach usługowych i biurowych

Data rozpoczęcia: 03 września 2015 Data zakończenia: 04 września 2015 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1 500 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Opis i cel szkolenia:

Warsztatowe szkolenie TWI odpowiada na potrzebę szybkiego i efektywnego szkolenia stanowiskowego nowego pracownika lub przystosowanie pracownika do nowych zadań i prac.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie narzędzia odpowiadającego na problem rotacji, zbyt długiego czasu wdrożenia pracownika, podnoszenia kwalifikacji i rozszerzenia elastyczności pracowników w procesach usługowych z wykorzystaniem matryc kompetencji i metody TWI.

Choć samo narzędzie powstało, by wspierać firmy produkcyjne, okazuje się, że w rzeczywistości jest ono bardziej skuteczne w procesach usługowych i biurowych

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania instruktażu stanowiskowego w środowisku usługowym dla różnego rodzaju typów prac
 • Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Poznanie technik i sposobów przekazywania wiedzy podczas szkoleń stanowiskowych
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie tworzenia skutecznych instrukcji stanowiskowych
 • Pogłębienie wiedzy o metodach  weryfikacji kompetencji zdobytych przez pracowników
 • Poznanie zasad wyznaczania celów dla elastyczności pracowników
 • Nauka technik planowania ścieżek szkoleniowych i zarządzania nimi

Grupa docelowa:

 • Szefowie/Managerowie działów
 • Kierownicy, pracownicy, specjaliści różnych działów – osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych
 • Pracownicy Działów Szkoleń i Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Pracownicy działów jakości i zarządzania procesami
 • Eksperci do doskonalenia procesów

Program szkolenia:

 • Identyfikacja najistotniejszych barier w procesach szkoleniowych nowych pracowników
 • Skuteczne instrukcje stanowiskowe –  narzędzie pracy czy martwy dokument dla wytrwałych?
 • Charakterystyka pracy usługowej i jej wpływ na formę instrukcji stanowiskowych i zakres instruktażu:
  • praca rutynowa
  • praca nierutynowa
  • praca techniczna
  • praca specjalistyczna
 • Wprowadzenie do TWI (Training within Industry):
  • Zasady podziału pracy z wykorzystaniem APP (Arkusza Podziału Pracy)
  • Analiza elementów pracy
  • Identyfikacja punktów krytycznych i ich przyczyn
  • Zasady wprowadzania usprawnień w podziale pracy
 • Poprawny instruktaż stanowiskowy według TWI
  • Projektowanie instrukcji szkoleniowych
  • Dobre i złe praktyki szkoleniowe – czego należy unikać
  • Analiza sposobu szkolenia
  • Prowadzenie instruktażu według 4 kroków TWI
  • Symulacja instruktażu TWI
 • Weryfikacja i monitoring zdobytych umiejętności
  • Nadzór i opieka nad nowym pracownikiem
  • Ustalanie kwalifikacji wg TWI – projektowanie egzaminu stanowiskowego
  • Powiązanie systemu szkoleń TWI z matrycą kompetencji
  • Zasady planowania szkoleń rozwojowych i weryfikacja posiadanych już umiejętności
 • Organizacja szkoleń stanowiskowych i zasoby
  • IMP (Instruktor Miejsca Pracy)  – zasady wyboru  i rola IMP
  • CIP (Certyfikowany Instruktor Pracy)  – znaczenie funkcji CIP
  • Podział zadań i odpowiedzialności  w zarządzaniu procesem szkoleń stanowiskowych
 • Planowanie ścieżek szkoleniowych w firmie usługowej z wykorzystaniem TWI
  • Definiowanie ścieżek rozwoju
  • Budowanie zakresu szkoleń w ramach danej ścieżki
  • Projektowanie narzędzi i materiałów szkoleniowych
  • Narzędzie do zarządzania systemem szkoleń stanowiskowych w firmie usługowej

 Forma szkolenia:

 • Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Arkusz Podziału Pracy (formatka w wersji drukowanej i elektronicznej)
 • Arkusz Podziału Pracy (wypracowany w zespołach dla przykładowych stanowisk w procesach usługowych)
 • Instruktaż stanowiskowy na wybranym procesie (wypracowane w trakcie szkolenia)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa dla wybranego przypadku ze środowiska usługowego (wypracowane w trakcie szkolenia)
 • Matryca kompetencji (formatka w wersji elektronicznej)
 • Formularz do egzaminu stanowiskowego
 • Formatka do zarządzania procesem szkoleniowym (narzędzie Excel)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).