Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI – ONLINE

Data rozpoczęcia: 25 maja 2021 Data zakończenia: 26 maja 2021 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/os. Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 14.00
5 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut)

Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI

W sytuacji w jakiej dziś znalazła się większość przedsiębiorców, kluczową umiejętnością Lidera zespołu dla przetrwania organizacji jest zarządzanie ograniczonymi i zmieniającymi się dynamicznie zasobami ludzkimi jakimi dysponuje. Kluczowa jest wiedza o aktualnej liczbie poszczególnych kompetencji posiadanych przez zespół, które są niezbędne do funkcjonowania podlegającego mu procesu, oraz umiejętność szybkiej adaptacji pracowników do wykonywania nowych obowiązków.

Celem szkolenia jest nauczenie Liderów zarządzania liczbą posiadanych kompetencji przez pracowników w podległym zespole oraz poznanie najbardziej skutecznego sposobu wdrożenia pracownika do wykonywania nowej pracy, aby zachować najwyższą jakość, najwyższe tempo pracy od początku jej nauki z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego, urządzeń i danych. Szkolenie przeznaczone dla firm produkcyjnych i usługowych.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pozyskasz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności planowania ścieżek szkoleniowych pracowników
 • Poznasz podstawowe zasady TWI wykorzystywane przy tworzeniu matrycy kompetencji
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników
 • Poznasz zasady budowy dokumentacji pracy standaryzowanej
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Instruktorzy odpowiedzialni za wdrażanie pracowników do nowej pracy
 • Lean Menadżerowie
 • Specjaliści HR
 • Właściciele firm

Program szkolenia

 • Matryca kompetencji jako narzędzie do zarządzania kompetencjami
  • Jak wykorzystać matrycę do zapewnienia stabilności procesów?
  • Jak szybko zdefiniować obecny poziomy kompetencji pracowników?
  • Jak obserwując dane z matrycy zarządzać planem szkoleń pracowników?
 • Klasyfikacja pracy na stanowisku
  • Jaki podział wiedzy i umiejętności zastosować aby szkolenie było najefektywniejsze?
  • Czy sposób przekazywania wiedzy ma znaczenie dla uczącego się?
  • Jakie warunki nauki są najskuteczniejsze dla ucznia i instruktora?
 • Planowanie szkoleń pracowników
  • Jak zaplanować szkolenia pracownika by były efektywne dla firmy?
  • Czy pracownik uczący się może już efektywnie pracować?
  • Czy czas spędzany w pracy jest wyznacznikiem nabycia umiejętności?
 • Opracowanie standardu pracy
  • Jakie elementy muszą pojawić się w standardzie, żeby skutecznie przekazywał informacje?
  • Jak konstruować zapisy w standardzie aby były jednoznacznie interpretowane?
  • Jakie materiały graficzne wspierają proces nauki?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Jak efektywnie uczyć pracownika tak, by go nie zniechęcić?
  • W jaki sposób przygotować instruktorów do nauki?
  • Jakie błędy najczęściej są popełniane przy nauce i jak ich unikać?
 • Metoda TWI (Training within Industry)
  • Dlaczego TWI jest najskuteczniejszą na dziś metodą szkolenia do nowej pracy?
  • W jaki sposób metoda TWI zabezpiecza przedsiębiorstwo przed kosztami wykonywania poprawek?
  • Jak stosować TWI w pracach nie związanych z produkcja?
 • Weryfikacja umiejętności
  • W jakich okolicznościach należy egzaminować pracownika?
  • Jak zminimalizować koszty rozwoju umiejętności praktycznych pracownika?
  • Czy można zweryfikować umiejętności pracownika poza miejscem pracy?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, filmy

Szkolenie wchodzi w skład kursu „Certyfikowany Specjalista Lean”

Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzi konsultant i trener LeanQ Team: Piotr Bielawski


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik pdf)
 • Wzór matrycy kompetencji (plik xls)
 • Klasyfikacja pracy (plik xls)
 • Arkusz podziału pracy APP (plik xls)
 • Karta egzaminacyjna (plik xls)
 • Egzamin kwalifikujący na Instruktora (plik xls)
 • Arkusz oceny instruktażu (plik xls)
 • Plan szkolenia (plik xls)
 • Arkusz ćwiczeniowy (plik xls)
 • Arkusz oceny Instruktażu (plik xls)
 • Arkusz audytu TWI (plik xls)
 • Przykładowa struktura organizacji (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowe poziomy ryzyka (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa matryca kompetencji (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowy arkusz egzaminacyjny (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa klasyfikacja pracy (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT