Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2018 Data zakończenia: 24 kwietnia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 650- 950 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
od 8.00 do 16.00

Voice of the Customer,

czyli jak wsłuchać się w głos klienta

W obliczu stale rosnącej konkurencyjności na rynku usług, umiejętność pozyskania głosu klienta i późniejsze jego przetłumaczenie na działanie organizacji jest czynnikiem wyróżniającym rynkowych liderów. Nie lada wyzwanie stanowi zidentyfikowanie i priorytetyzacja oczekiwań, potrzeb i niekomunikowanych upodobań klienta wśród szumu informacyjnego, dochodzącego z różnych źródeł. Jeszcze trudniej przełożyć ich treść na mierzalne wskaźniki, podlegające później systematycznym działaniom doskonalącym.

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad i narzędzi pozyskiwania głosu klienta, a także rozwinięcie umiejętności przełożenia go na wymagania dla procesów i wypracowania skutecznej strategii VoC (Voice of the Customer). Dzięki temu znajdziesz sposoby na jeszcze lepsze spełnianie wymagań swoich klientów.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z potencjałem rozwoju organizacji przy skutecznym wykorzystaniu VoC na podstawie przykładów i najlepszych praktyk z branży usługowej
 • Poznasz ilościowe i jakościowe metody badań głosu klienta
 • Pozyskasz wiedzę o innowacyjnych metodach pomiaru satysfakcji klienta
 • Nauczysz się metody klasyfikacji i priorytetyzacji potrzeb klienta
 • Poznasz sposoby na zbudowanie świadomości wpływu zespołu na satysfakcję klienta
 • Rozwiniesz umiejętności przełożenia głosu klienta na potrzeby organizacji (wymagania procesów, konstrukcja oferty)
 • Nabędziesz umiejętności zbudowania strategii VoC zgodnie z potrzebami organizacji

Grupa docelowa

 • Szefowie i pracownicy działów Customer Service i Obsługi Klienta
 • Szefowie i pracownicy działów Jakości i Zarządzania Procesami
 • Managerowie i pracownicy, specjaliści różnych działów
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean

Program szkolenia

 • Klient, czyli najważniejsza osoba w firmie
  • Definicja i rola klienta w organizacji. Czy i jak dobrze znamy swojego klienta?
  • Miejsce klienta w doskonaleniu procesów. Jaką rolę powinien odgrywać na jego poszczególnych etapach?
  • Metody grupowania i segmentacji klientów. Czy wszyscy klienci mają takie same potrzeby?
 • Proces pozyskiwania głosu klienta (VoC)
  • Głos klienta i jego źródła. W jaki sposób wykorzystują go organizacje ciągle doskonalące się?
  • Jakościowe i ilościowe metody badania. Które wybrać, by uzyskać potrzebne informacje?
  • Analiza wyników i wyciąganie wniosków. Jak skutecznie połączyć informacje z różnych źródeł?
 • Interpretacja treści głosu klienta
  • Oczekiwania, potrzeby i pragnienia. Czy zawsze i na wszystkie trzeba reagować?
  • Przekładanie VoC na wymagania jakościowe dla procesów i konstrukcję oferty. Czy mówimy tym samym językiem?
  • CEX (Customer Experience) i 8 ponadbranżowych potrzeb klienta XXI wieku. Jakie wyzwania niosą dla organizacji usługowych?
 • Budowanie strategii VoC
  • Wskaźniki poziomu satysfakcji klienta i innowacyjne metody jego pomiaru. Jak monitorować czy klient jest zadowolony?
  • Inicjowanie działań doskonalących w oparciu o VoC. Jak systematycznie wpływać na satysfakcję klienta?
  • Sposoby angażowania pracowników w strategię VoC. Jak budować świadomość, że każda osoba w organizacji ma wpływ na satysfakcję klienta?

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 100 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 100 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Voice of the Customer