Wizualne Zarządzanie Wynikami – ONLINE

Data rozpoczęcia: 22 czerwca 2021 Data zakończenia: 23 czerwca 2021 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/os. Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 14.00
5 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut)

Wizualne Zarządzanie Wynikami

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczne narzędzie reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Dziś wielu z nas może mieć wątpliwości czy ta metoda zdaje egzamin w czasach kryzysu? Czy angażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie oparte na ustalonych standardach sprawdza się, gdy wszystko „wali się nam na głowę”? I wreszcie: czy zarządzanie wynikami, gdzie regularne spotkania pracowników są fundamentem, możliwe jest w sytuacji, gdy często musimy pracować w rozproszonych zespołach?

Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami w czasach kryzysu zyskuje dodatkową wartość. To wyjaśniają różne odmiany słowa SZYBKO. Tak więc dzięki Daily Management każdy zainteresowany ma SZYBKI dostęp do wyników. Każdy, kto ma wpływ na wyniki, SZYBKO widzi efekty i może SZYBKO zareagować na odstępstwa. A efekty udoskonaleń mogą być SZYBKIE. I właśnie w czasach kryzysu musimy SZYBKO reagować na SZYBKO zmieniającą się rzeczywistość. A to daje nam metoda efektywnego angażowania pracowników poprzez spotkania – również on-line’owe – przy wizualnych tablicach.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę zaletach Wizualnego Zarządzania Wynikami
 • Zobaczysz wartość w pracy zespołów z tablicami wyników
 • Poznasz sposoby doboru miar i wskaźników do doskonalenia
 • Nabędziesz umiejętności projektowania i budowania tablic wizualnych
 • Poznasz zasady tworzenia prostych agend spotkań
 • Rozwiniesz umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Nabędziesz umiejętności standardu planowania działań doskonalących

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy firm
 • Szefowie i managerowie działów
 • Managerowie Lean
 • Liderzy Lean / Kaizen
 • Liderzy zespołów
 • Koordynatorzy Lean,
 • Pracownicy działów jakości
 • Koordynatorzy planowania produkcji

Program szkolenia

 • Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników. Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespołu?
 • Zasady określania celów i miar w sytuacjach kryzysowych. Kto, jak często i dla kogo ustala cele do realizacji w szybko zmieniających się realiach?
 • Dobór i projektowania miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć obecnie?
 • Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników. Jak wizualizować realizację celów, by była prosta i zrozumiała dla każdego?
 • Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki. Jak czytać wyniki, by były podstawą szybko wprowadzanych zmian?
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach. Po co spotykać się przy tablicach wizualnego zarządzania wynikami?
 • Budowa agendy spotkania i prowadzenie symulacji spotkania przed tablicą. Jak przygotować spotkania, by były efektywne i nie zajmowały więcej czasu niż kilkanaście minut?
 • Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, zadania w zespołach, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, filmy

SZKOLENIE WCHODZI W SKŁAD KURSU „CERTYFIKOWANY SPECJALISTA LEAN”

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Tabela miar i wskaźników (wydruk arkusza)
 • Przykładowa lista i karty wskaźników
 • Layout tablic wizualnego zarządzania wynikami (wypracowane podczas szkolenia)
 • Tablica rozwiązywania problemów (wypracowane podczas szkolenia)
 • Agenda spotkania przy tablicach wizualnych (wypracowane podczas szkolenia)

 

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT