Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Data rozpoczęcia: 19 kwietnia 2018 Data zakończenia: 20 kwietnia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1600 - 1900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o Wizualnym Zarządzaniu Wynikami
 • Poznanie sposobów doboru miar i wskaźników do doskonalenia
 • Nabycie umiejętności projektowania i budowania tablic wizualnych
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności planowania działań doskonalących
 • Poznanie procesu rozwiązywania problemów podczas spotkań przy tablicach wizualnych
 • Zdobycie wiedzy o wartościach programów pomysłów pracowniczych

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy firm
 • Szefowie i managerowie działów – szczególnie Produkcji i Służb Utrzymania Ruchu
 • Koordynatorzy Lean, managerowie Lean
 • Liderzy Lean, liderzy Kaizen
 • Pracownicy działów jakości

Program szkolenia:

 • Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników. Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowanie, ale  skutecznym  motywowaniem zespołu?
 • Zasady określania celów i miar. Kto, jak i dla kogo ustala cele do realizacji?
 • Dobór i projektowania miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 • Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników. Jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla każdego?
 • Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki. Jak czytać wyniki, by były podstawą szybko wprowadzanych zmian?
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach. Po co spotykać się przy tablicach wizualnego zarządzania wynikami?
 • Budowa agendy spotkania i prowadzenie symulacji spotkania przed tablicą. Jak przygotować spotkania, by były efektywne i nie zajmowały więcej czasu niż kilkanaście minut?
 • Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?
 • Wybrane metody i narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów. Kto, kiedy i jak powinien zajmować się rozwiązywaniem zgłaszanym problemów?
 • Główne narzędzia rozwiązywania problemów. Które metody wybrać, by szybko zanalizować przyczyny i rozwiązać problem?
 • Raport A3 – podejście PDCA w zakresie rozwiązywania problemów. Jak wykorzystać prosty raport do efektywnego rozwiązywania problemów?
 • Rola programów pomysłów pracowniczych. Jak rozdzielić rozwiązywanie bieżących problemów od zgłaszania pomysłów pracowniczych?

Forma szkolenia:

 •  Warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, prezentacje multimedialne, wykład, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach.

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Piramida celów i miar dla firmy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Tabela miar i wskaźników (wydruk arkusza)
 • Tablice wizualnego zarządzania wynikami (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykład zastosowania matrycy priorytetów (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykłady zastosowania diagramu Ishikawy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Wzór karty rozwiązywania problemów (wydruk arkusza)
 • Przykłady zastosowania raportu A3 (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)