Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Data rozpoczęcia: 28 września 2017 Data zakończenia: 29 września 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o Wizualnym Zarządzaniu Wynikami
 • Poznanie sposobów doboru miar i wskaźników do doskonalenia
 • Nabycie umiejętności projektowania i budowania tablic wizualnych
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności planowania działań doskonalących
 • Poznanie procesu rozwiązywania problemów podczas spotkań przy tablicach wizualnych
 • Zdobycie wiedzy o wartościach programów pomysłów pracowniczych

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy firm
 • Szefowie i managerowie działów – szczególnie Produkcji i Służb Utrzymania Ruchu
 • Koordynatorzy Lean, managerowie Lean
 • Liderzy Lean, liderzy Kaizen
 • Pracownicy działów jakości

Program szkolenia:

 • Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników
 • Zasady określania celów i miar
 • Dobór i projektowania miar i wskaźników
 • Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników
 • Projektowanie i budowa tablic wizualnych
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach
 • Budowa agendy spotkania i prowadzenie symulacji spotkania przed tablicą
 • Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów
 • Wybrane metody i narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów
 • Główne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Raport A3 – podejście PDCA w zakresie rozwiązywania problemów
 • Rola programów pomysłów pracowniczych

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Piramida celów i miar dla firmy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Tabela miar i wskaźników (wydruk arkusza)
 • Tablice wizualnego zarządzania wynikami (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykład zastosowania matrycy priorytetów (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykłady zastosowania diagramu Ishikawy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Wzór karty rozwiązywania problemów (wydruk arkusza)
 • Przykłady zastosowania raportu A3 (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)