Wstęp do Lean Manufacturing – gra symulacyjna

Data rozpoczęcia: 17 listopada 2015 Data zakończenia: 18 listopada 2015 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości - STARTER Cena: 650 - 750 zł netto/dzień* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu doskonalenia przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami Lean Management i z wykorzystaniem jego narzędzi. Dzięki kilkuetapowej grze symulacyjnej Fabryka Skomplikowanych Urządzeń uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę i rozwiną umiejętności związane z diagnozowaniem problemów, priorytetami doskonalenia z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, stosowaniem narzędzi Lean Management w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych narzędzi Lean wykorzystywanych
  do podnoszenia produktywności
 • Rozwinięcie umiejętności planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem One-Piece-Flow, 5S, Standaryzacji Pracy i SMED
 • Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania stanowisk, równoważenia obciążeń oraz metod wyznaczania tempa spływu produkcji
 • Poznanie właściwego sposobu kalkulacji elastyczności produkcji
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu metod i narzędzi skracania czasów przezbrojeń
 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z zastosowania poszczególnych narzędzi Lean
 • Dobór właściwych metod Lean do problemów pojawiających się w procesie realizacji zlecenia

Grupa docelowa:

 • Szefowie i managerowie działów
 • Managerowie i Koordynatorzy Lean
 • Liderzy Lean, liderzy Kaizen
 • Pracownicy działów jakości
 • Osoby zainteresowane Lean Management

Program szkolenia:

One-Piece-Flow (przepływ jednej sztuki)

 • Zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym
  oraz omówienie etapów wdrożenia.
 • Określenie rytmu (taktu) z jakim powinny być produkowane wyroby
 • Analiza marnotrawstwa w procesie
 • Równoważnie obciążeń operatów – Yamazumi
 • Organizacja pracy oraz projektowanie stanowisk pracy, gniazd, layout’u w ciągłym przepływie
 • Projektowanie zasilania gniazda wytwórczego w materiały

Wdrażanie 5S

 • Struktura 5S (roli, odpowiedzialności pracowników i Zespołu Wdrożeniowego):
 • Selekcja i postępowania z czerwoną etykietą
 • Postępowanie z awarią i narzędziem do naprawy
 • Przygotowywania szkoleń i warsztatów z zakresu 5S
 • Planowania i realizacja audytów 5S

Wdrażanie standaryzacji pracy

 • Zastosowanie standaryzacji jako narzędzia redukcji kosztów
 • Zasady standaryzacji procesów
 • Zasady projektowania i opracowywania kart standaryzacji

Wdrożenie SMED

 • Elastyczność produkcji i jej wpływ na poziom zapasów oraz wielkość partii produkcyjnej
 • Kalkulacja Możliwej Liczby Przezbrojeń (MLP)
 • Kalkulacja elastyczności (EPE)
 • Sposób wyboru maszyn do projektu SMED

Forma szkolenia:

 • Szkolenie oparte na grze symulacyjnej Fabryka Skomplikowanych Urządzeń, zadaniach i ćwiczeniach, uzupełnieniem są filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Przykładowe Yamazumi dla analizowanego projektu
 • Przykładowy rozkład i zagospodarowanie gniazda pracującego w One-piece-flow
 • Przykładowy audyt Kamishibai
 • Przykładowa karta standaryzacji pracy
 • Przykładowa analiza SMED
 • Plik excel do obliczania elastyczności procesu

slp  Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji:

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).