Zakupy i zaopatrzenie

  • Optymalizacja kosztów zakupów
  • Standaryzacja produktów
  • Zarządzanie dostawcami
  • Audyty dostawców
  • Działania doskonalące we współpracy z dostawcami
  • Zarządzanie zapasem materiałów w systemie kanban, ROP, buy to order (zakupy pod zamówienie)
  • System kanban w zaopatrzeniu – wdrożenie