Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych

Data rozpoczęcia: 08 marca 2018 Data zakończenia: 09 marca 2018 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych

Procesy magazynowe są nieodłączną częścią każdego niemal przedsiębiorstwa i coraz większy nacisk kładzie się na zwiększenie ich efektywności. W oczach klienta nie przynoszą one wartości dodanej jednak ich poprawne funkcjonowanie i właściwe umiejscowienie w strukturze jest konieczne dla terminowej realizacji zamówień.

Szkolenie, przeprowadzone na bazie gry symulacyjnej, pozwala na omówienie głównych problemów występujących w procesach magazynowych, wpływu innych działów na niestabilność tych procesów, jak i technik radzenia sobie z tymi przeszkodami.

Jeśli jesteś kierownikiem magazynu i chcesz wytłumaczyć współpracującym ze sobą działom w jaki sposób najefektywniej zorganizować Waszą współpracę – to szkolenie jest dla Was!

A jeśli chcesz doskonalić swoje procesy samodzielnie – przyjdź, podpowiemy jak z podobnymi do twoich problemami radzą sobie najlepsi.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie technik i narzędzi – rozwiązań dla problemów w obszarze magazynu i działów z nim współpracujących
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania gospodarką magazynową
 • Rozwinięcie umiejętności możliwości balansowania obciążeń pracowników magazynowych i efektywnego wykorzystania sprzętu
 • Zapoznanie się z metodami Lean Warehouse możliwymi do zastosowania w obszarze magazynowania
 • Rozszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych systemów kompletacji i składowania towarów
 • Poznanie metod pomiaru sprawności funkcjonowania magazynu

Grupa docelowa

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Planiści zakupów/Zaopatrzeniowcy
 • Kierownicy magazynu
 • Brygadziści magazynu
 • Inżynierowie procesu

Program szkolenia

 • Kluczowe procesy magazynowe, ich klienci i dostawcy – diagnoza stanu obecnego
 • Identyfikacja i eliminacja strat w operacjach magazynowych – muda walk jako narzędzie identyfikacji potencjału
 • Organizacja pracy magazynierów – balansowanie statyczne czy dynamiczne?
 • Planowanie i organizacja przestrzeni w magazynie z wykorzystaniem analizy rotacji i specyfiki paletowanych produktów
 • Nowoczesne techniki składowania
 • Rola systemu ssącego (Kanban) w procesach magazynowych
 • Organizacja współpracy magazynu z obsługą klienta, zaopatrzeniem, zakupami i planowaniem
 • Modelowanie procesów przyjęć i wysyłek w celu zrównoważenia obciążenia do zdolności przerobowej magazynu
 • Efektywne wykorzystanie sprzętu magazynowego (OEE)
 • Szybkie przezbrojenia na magazynie
 • 5S i standaryzacja pracy w magazynie
 • Szybkie szkolenia nowych magazynierów – podstawy wykorzystania metody TWI do szkolenia magazynierów
 • Pomiar efektywności magazynu i jego pracowników – kluczowe wskaźniki (KPIs)
 • Wizualne zarządzanie wynikami magazynu

Forma szkolenia

 • Gra symulacyjna Magazyn, dyskusje, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).