Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Data rozpoczęcia: 23 października 2019 Data zakończenia: 24 października 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1530 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
środa: 9.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Szkolenie, prowadzone w formie warsztatowej, ma na celu zapoznanie, osób odpowiedzialnych za planowanie, z kalkulacją ograniczeń produkcyjnych oraz właściwych poziomów zapasów w procesie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, na temat planowania wielkości i umiejscowienia buforów, koniecznych dla zapewniania obsługi klienta na wymaganym poziomie. Uczestnicy poznają kalkulację kosztów i korzyści utrzymania zapasów oraz metody optymalizacji ich struktury.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywaneh przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności kalkulacji wielkości buforów do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu parametrów produkcji i logistyki na koszty przedsiębiorstwa
 • Poznasz metody optymalizacji procesu i kalkulacji wpływu zmian na wynik
 • Rozwiniesz umiejętności kalkulacji potencjału i możliwych skutków optymalizacji

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Kierownicy logistyki, sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • Liderzy i kierownicy produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Definiowanie obecnej i pożądanej elastyczności procesu
  • Elastyczność procesu. Na jakiej podstawie planować?
  • Mapa procesu jako narzędzie definiowania potrzeb. Skąd wiadomo co doskonalić?
  • Minimalna partia, metoda dostępnego czasu czyli jakie partie tak naprawdę możemy produkować?
  • Zarządzanie elastycznością. Jak dopasować się do potrzeb rynku?
 • Zarządzanie zapasami
  • Zapasy jako skutek niskiej elastyczności. Dlaczego budujemy zapasy?
  • Analiza i optymalizacja zapasów. Czy wszędzie musi być zapas?
  • Zapasy sezonowe. Jak poradzić sobie ze zmiennością zapotrzebowania?
 • Zarządzanie kosztami
  • WACC – ile tak naprawdę kosztuje utrzymanie zapasów?
  • Optymalna kosztowo partia uruchomieniowa. Czy duże partie zawsze się opłacają?
  • Wskaźniki w logistyce. Co mierzyć żeby optymalizować zyski?

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zarządzanie zapasami dla praktyków (książka)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)\
 • Formularze i wzory kalkulacji elastyczności produkcji (wydruk)
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze planowania
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Szkoła Planisty Produkcji składa się z dwudniowych niezależnych sesji:


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Planisty Produkcji:

 • do 31.07.2019 – 15 % rabatu, czyli 1530 zł netto/szkolenie/os.
 • do 22.08.2019 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów