Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Data rozpoczęcia: 16 listopada 2017 Data zakończenia: 17 listopada 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Szkolenie, prowadzone w formie warsztatowej, ma na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych za planowanie z kalkulacją ograniczeń produkcyjnych oraz właściwych poziomów zapasów w procesie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat planowania wielkości i umiejscowienia buforów koniecznych dla zapewniania obsługi klienta na wymaganym poziomie. Uczestnicy poznają kalkulację kosztów i korzyści utrzymania zapasów oraz metody optymalizacji ich struktury.

Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności kalkulacji wielkości buforów do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Rozwój umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów
 • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze  zarządzania zapasami
 • Rozwój wiedzy w zakresie zarządzania zapasami

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Kierownicy logistyki, sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • Liderzy i kierownicy produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia:

 • Definiowanie wymaganej i obecnej elastyczności produkcji jako odpowiedź na poszukiwanie balansu pomiędzy wymaganiami klienta, a kosztami
 • Identyfikacja wąskiego gardła procesu
 • Kalkulacja oraz optymalizacja zapasów półproduktów i wyrobów gotowych
 • Kalkulacja buforów produkcji w toku
 • Kalkulacja buforów wąskiego gardła
 • Określenie realnego kosztu utrzymania zapasów

Forma szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zarządzanie zapasami dla praktyków (książka)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)\
 • Formularze i wzory kalkulacji elastyczności produkcji (wydruk)
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze planowania

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planistów Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)