Zarządzanie magazynami

  • Organizacja procesów magazynowych (przyjęcia, wysyłki, kompletacja)
  • Organizacja procesów komunikacji (przepływu danych oraz informacji) na styku: obsługa klienta-magazyn, zaopatrzenie-magazyn, produkcja-magazyn
  • Organizacja miejsc składowania
  • Projektowanie magazynów