Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

Data rozpoczęcia: 10 stycznia 2019 Data zakończenia: 11 stycznia 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI PRZEZ LIDERA PRODUKCJI,

Czyli jak lider motywuje i angażuje swój zespół

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez ich lidera. Jest to istotne nie tylko w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na wyniki firmy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów produkcyjnych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia ich środowiska pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz standardy funkcjonowania lidera zespołu produkcyjnego w organizacji
 • Zdobędziesz umiejętności radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznasz się z technikami skutecznej komunikacji
 • Zdobędziesz umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań podległych pracowników
 • Poznasz proces motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Program szkolenia

Rola i zadania Lidera Produkcji

 • Obowiązki lidera określane przez przełożonych. Jakie cele wyznaczają liderom szefowie?
 • Oczekiwania pracowników wobec lidera. W jakiej roli widzą lidera pracownicy?
 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu pracownikami. Czy warto znać swoje słabe strony?

Zarządzanie pracownikami  produkcyjnymi

 • Style kierowania zespołem. Który styl zarządzania  i kiedy stosować?
 • Budowanie relacji w grupie pracowników. Jak rozpoznać postawy i kompetencje pracowników?
 • Skuteczna komunikacja. Czy warto wsłuchiwać się w głos zespołu?

Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

 • Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART. Jak najprościej definiować cele?
 • Kroki delegowania zadań. Jak właściwie przygotować pracownika do realizacji zadania?
 • Bariery w delegowaniu zadań. Co powoduje, że delegowanie jest nieskuteczne?

Metody reagowania na różne postawy pracowników

 • Zastosowanie parafrazy i klaryfikacji w trudnych sytuacjach. Czy można zapanować nad rozpoczęciem trudnej, emocjonalnej rozmowy?
 • Asertywność i empatia jako obiektywna reakcja na roszczenia. Jak nie ulec emocjom, ale też zrozumieć oczekiwania pracownika?
 • Stosowanie pytań zamkniętych  i otwartych, by poznać pracownika. Czy można pytać tak, by poznać prawdziwe intencje i odpowiedzi?

Motywacja w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

 • Rodzaje motywatorów w pracy zespołu produkcyjnego. Czy na pewno wykorzystujemy prostą, efektywną motywację?
 • Piramida potrzeb pracowników. Jak skutecznie reagować na różne potrzeby pracowników?
 • Niefinansowe metody angażowania pracowników. Czy na pewno pieniądze to skuteczna i jedyna motywacja?

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  filmy, case- study, scenki, autotesty, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Test postawy lidera (wydrukowany arkusz)
 • Test stylu kierowania zespołem (wydrukowany arkusz)
 • Test ról w zespole (wydrukowany arkusz)
 • Test osobowości (wydrukowany arkusz)
 • Lista oczekiwań wobec lidera (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista słabych i mocnych stron lidera (wypracowane indywidualnie podczas szkolenia)
 • Lista przeszkód w delegowaniu zadań (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista motywatorów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)

Szkolenie należy do programu Szkoła Lidera Produkcji, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

Szkolenie organizowane w ramach Szkoły Lidera Produkcji – możesz obniżyć cenę szkolenia kupując pakiet:

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).