Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

Data rozpoczęcia: 24 września 2020 Data zakończenia: 25 września 2020 Miejsce: Gdańsk Cena: 1640 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI PRZEZ LIDERA PRODUKCJI,

Czyli jak lider motywuje i angażuje swój zespół

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez ich lidera. Jest to istotne nie tylko w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na wyniki firmy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów produkcyjnych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia ich środowiska pracy.


Korzyści ze szkolenia

  • Poznasz standardy funkcjonowania lidera zespołu produkcyjnego w organizacji
  • Zdobędziesz umiejętności radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników
  • Rozwiniesz umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
  • Zapoznasz się z technikami skutecznej komunikacji
  • Zdobędziesz umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań podległych pracowników
  • Poznasz proces motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
  • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
  • Kierownicy produkcji
  • Mistrzowie i Brygadziści
  • Członkowie zespołów doskonalących
  • Szefowie działów

Program szkolenia

Rola i zadania Lidera Produkcji

  • Obowiązki lidera określane przez przełożonych. Jakie cele wyznaczają liderom szefowie?
  • Oczekiwania pracowników wobec lidera. W jakiej roli widzą lidera pracownicy?
  • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu pracownikami. Czy warto znać swoje słabe strony?

Zarządzanie pracownikami  produkcyjnymi

  • Style kierowania zespołem. Który styl zarządzania  i kiedy stosować?
  • Budowanie relacji w grupie pracowników. Jak rozpoznać postawy i kompetencje pracowników?
  • Skuteczna komunikacja. Czy warto wsłuchiwać się w głos zespołu?

Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

  • Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART. Jak najprościej definiować cele?
  • Kroki delegowania zadań. Jak właściwie przygotować pracownika do realizacji zadania?
  • Bariery w delegowaniu zadań. Co powoduje, że delegowanie jest nieskuteczne?

Metody reagowania na różne postawy pracowników

  • Zastosowanie parafrazy i klaryfikacji w trudnych sytuacjach. Czy można zapanować nad rozpoczęciem trudnej, emocjonalnej rozmowy?
  • Asertywność i empatia jako obiektywna reakcja na roszczenia. Jak nie ulec emocjom, ale też zrozumieć oczekiwania pracownika?
  • Udzielanie informacji zwrotnych. Jak przekazywać pracownikowi uwagi i wskazówki do doskonalenia, by zachęcić, a nie zdemotywować?

Motywacja w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

  • Rodzaje motywatorów w pracy zespołu produkcyjnego. Czy na pewno wykorzystujemy prostą, efektywną motywację?
  • Piramida potrzeb pracowników. Jak skutecznie reagować na różne potrzeby pracowników?
  • Niefinansowe metody angażowania pracowników. Czy na pewno pieniądze to skuteczna i jedyna motywacja?

Forma szkolenia

  • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  filmy, case- study, scenki, autotesty, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

  • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
  • Test postawy lidera (wydrukowany arkusz)
  • Test stylu kierowania zespołem (wydrukowany arkusz)
  • Test ról w zespole (wydrukowany arkusz)
  • Test osobowości (wydrukowany arkusz)
  • Lista oczekiwań wobec lidera (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
  • Lista słabych i mocnych stron lidera (wypracowane indywidualnie podczas szkolenia)
  • Lista przeszkód w delegowaniu zadań (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
  • Lista motywatorów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)

Szkolenie należy do programu Szkoła Lidera Produkcji, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Lidera Produkcji:

  • do 3.09.2020 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
  • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT