Zarządzanie przedsiębiorstwem i doskonaleniem

  • Definiowanie miar i operacyjnych systemów pomiarowych
  • Wizualne zarządzanie wynikami (Performance Visual Management)
  • Budowa systemów i mechanizmów ciągłego doskonalenia (Kaizen/Continous Improvement)