Zarządzanie stabilnością procesów

  • Sekwencjonowanie przezbrojeń
  • Optymalizacja konstrukcji produktu
  • 5S, standaryzacja pracy
  • Jakość procesu, produkcji i produktu (Six Sigma, FMEA, 8D i in.)