Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw

Data rozpoczęcia: 09 marca 2017 Data zakończenia: 10 marca 2017 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1200 – 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek: 8.00 - 16.00

Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik identyfikacji potencjału, mechanizmów monitorowania oraz narzędzi doskonalenia łańcucha dostaw. Sesja oparta jest na autorskiej grze symulacyjnej Słoneczny Łańcuch Dostaw ®, przedstawiającej problematykę łańcucha dostaw obejmującą dostawców i ich procesy, zaopatrzenie, fabrykę, planowanie, obsługę klienta oraz centra dystrybucyjne.

Podczas szkolenia  uczestnicy nie tylko poznają narzędzia służące doskonaleniu efektywności i terminowości w łańcuchu dostaw, ale też sprawdzą, jak pokazane rozwiązania stosować w praktyce, jakie przynoszą efekty i od czego te efekty zależą.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz mechanizmy kalkulacji efektywności finansowej łańcucha dostaw
 • Zdobędziesz wiedzę o narzędziach i techniki doskonalenia łańcucha dostaw
 • Zrozumiesz zasady projektowania zmian w łańcuchu dostaw
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania ról i miejsc decydujących efektywności łańcucha dostaw
 • Rozumiesz funkcjonowanie całego łańcucha dostaw i ograniczeń wynikających ze słabości poszczególnych ogniw

Grupa docelowa

 • Szef logistyki
 • Dyrektor zarządzający
 • Dyrektor operacyjny
 • Dyrektor produkcji/szef produkcji/kierownik produkcji
 • Dyrektor sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektor finansowy/dyrektor controllingu
 • Dyrektor zakupów/zaopatrzenia
 • Główny planista
 • Planista
 • Planista zakupów/specjalista ds. zaopatrzenia
 • Kierownik projektu
 • Inżynier procesu

Program szkolenia

 • Wstęp do Lean Logistics: Muda, muri i mura w logistyce
 • Mapa Łańcucha Dostaw  – stan istniejący
 • Analiza rotacji – jak wykorzystać do zarządzania zapasami
 • Zarządzanie elastycznością produkcji własnej lub dostawcy – do czego to potrzebne?
 • Wyznaczanie minimalnej partii produkcyjnej metodą zdolności wytwórczej
 • Metody zarządzania zapasami w systemie ssącym i pod zamówienie
 • System ssący (kanban) co to jest i co decyduje o wielkości zapasu?
 • Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemu ssącego – wdrożenie do gry symulacyjnej
 • System ssący w zaopatrzeniu – jak uprościć codzienne życie zaopatrzenia
 • Kluczowe wskaźniki łańcucha dostaw
 • Wizualne Zarządzanie Wynikami – jako narzędzie zarządzania doskonaleniem efektywności Łańcucha Dostaw
 • Mapa Łańcucha dostaw  – stan przyszły
 • Mapa Drogowa – narzędzie budowy strategii łańcucha dostaw
 • Przerobowy rachunek kosztów w zarządzaniu łańcuchem dostaw – podstawy rachunku kosztów dla logistyków i produkcji jako narzędzie wyjścia poza lokalne optymalizacje

Forma szkolenia


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia


*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).