Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami

Data rozpoczęcia: 11 marca 2020 Data zakończenia: 12 marca 2020 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1600 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami

Współpraca kupców z dostawcami nierzadko wiąże się z dużą niepewnością i nieprzewidywalnością, ma przy tym ogromny wpływ na jakość i ocenę pracy kupców. Codzienne borykanie się z nieterminowością i słabą jakością kontrahentów nie oznacza jednak, że właśnie w taki sposób ma przebiegać Wasza współpraca.

W trakcie szkolenia przekażemy Ci wiedzę o dostępnych mechanizmach współpracy z dostawcami, które zweryfikowaliśmy na przestrzeni lat współpracy z przedstawicielami różnych branż. Podpowiemy Ci, jak obniżyć koszty pozyskania surowców, czy też jak przeprowadzić kontrolę dostawców.

Celem szkolenia jest wsparcie Twojej pracy w dziale zakupów wiedzą i praktyką, tak, aby przebiegała ona sprawniej i efektywniej, z korzyścią dla całej firmy.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy współpracy z dostawcami wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów odnowienia zapasów do specyfiki rynku, wymagań produkcji i sprzedaży
 • Poznasz techniki kontroli i audytu dostawców
 • Pozyskasz wiedzę na temat poprawnej oceny kontrahentów
 • Poznasz techniki zarządzania zapotrzebowaniem
 • Dowiesz się jak zwiększyć dostępność zapasów materiałowych przy optymalnym koszcie
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie poprawy komfortu pracy w zaopatrzeniu

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania współpracą z dostawcami

Program szkolenia

 • Ustalanie warunków współpracy z dostawcami
 • Wybór i ocena dostawców
 • Strategie zarządzania dostawcami ze względu na:
  • na liczbę źródeł zaopatrzenia
  • przedmiot zakupu
  • obszar geograficzny
  • podmiot zakupu
  • model relacji dostawca-odbiorca
 • Kalkulacja kosztów decyzji zakupowych
 • Wiekowanie zapasów i parametrów dostaw
 • Metody minimalizowania kosztów utrzymania dostępności i zamrożonego kapitału
 • Cykl życia produktu a parametry dostaw
 • Prognozowanie zapotrzebowania na materiały w procesie Master Planning
 • Podstawowa parametryzacja systemu ERP

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa karta oceny dostawcy
 • Przykładowy formularz wywiadu z dostawcą
 • Przykład karty kontroli surowca
 • Wzór specyfikacji materiałowej
 • Formatka dla kalkulacji decyzji zakupowych
 • Opracowane wybrane strategie zarządzania relacjami z dostawcami
 • Kalkulacja opłacalności decyzji
 • Przykładowa kalkulacja kosztu utrzymania zapasu i zamrożonego kapitału
 • Prognoza zapotrzebowania materiałowego dla wybranego modelu
 • Wynik kalkulacji MRP dla przykładowych parametrów systemu
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia, składającego się z dwóch niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:


*Cena

Możesz skorzystać z rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane 21 dni przed wyznaczonym terminem

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).