Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Data rozpoczęcia: 19 stycznia 2016 Data zakończenia: 20 stycznia 2016 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1 200 - 1 600 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi  sposobami redukowania zapasów,  poprawy terminowości realizacji zamówień bez nadmiernego zwiększania zapasów oraz wyznaczenia optymalnej partii produkcyjnej. Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się, czym jest elastyczność produkcji i nauczą się ją wyliczać oraz nabędą umiejętności pokazywania innym działom, w jaki sposób wpływają na poziom zapasów w firmie.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz mechanizm kalkulacji elastyczności produkcji
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach wyznaczania minimalnej partii produkcyjnej
 • Zapoznasz się z praktycznymi i sprawdzonymi technikami  analizy rotacji
 • Poznasz metody kalkulacji zapasów i nauczenie się jej stosowania
 • Rozwiniesz umiejętności dobierania metody kalkulacji zapasu  do parametrów logistycznych firmy

Grupa docelowa

 • Szef logistyki
 • Dyrektor zarządzający
 • Dyrektor operacyjny
 • Dyrektor produkcji/szef produkcji/kierownik produkcji
 • Dyrektor sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektor finansowy/dyrektor controllingu
 • Dyrektor zakupów/zaopatrzenia
 • Główny planista
 • Planista
 • Planista zakupów/zaopatrzeniowiec
 • Kierownik projektu
 • Inżynier procesu

Program szkolenia

Elastyczność i minimalna partia produkcyjna

 • Definiowanie wymaganej i obecnej elastyczności produkcji jako odpowiedź na poszukiwanie balansu pomiędzy wymaganiami klienta, a kosztami
 • Identyfikacja wąskiego gardła procesu wytwórczego
 • Podstawowe zasady kalkulacji zapasów dostosowanych do potrzeb rynku i możliwości producenta
 • Kalkulacja możliwej liczby przezbrojeń – ćwiczenie
 • Kalkulacja elastyczności – ćwiczenie
 • Kalkulacja partii uruchomieniowej w oparciu o dostępny czas i koszty uruchomienia – ćwiczenie
 • Ocena wpływu obciążenia produkcji na elastyczność i partię uruchomieniową – ćwiczenie
 • Wprowadzenie do analizy finansowej minimalnej partii produkcyjnej
 • Analiza scenariuszy związanych ze zmianami partii uruchomieniowej z wykorzystaniem Throughput Accounting – ćwiczenia
 • Budowa ramowego modelu kalkulacji optymalnej finansowo partii produkcyjnej – warsztat

Kalkulacja zapasów

 • Co decyduje o tym, że musimy utrzymywać zapas? Analiza LT klienta i procesów
 • Analiza rotacji – techniki z punktu widzenia: sprzedaży, dystrybucji, produkcji, logistyki – ćwiczenia
 • Metody kalkulacji zapasu całkowitego, na magazynie, minimalnego
 • Dobór metod kalkulacji zapasów do parametrów logistycznych i rotacji indeksu
 • Kalkulacja zapasów – ćwiczenia
  • Półproduktów i wyrobów gotowych
  • Zapasu w magazynie dystrybucyjnym
 • Wykorzystanie zapasów do planowania produkcji – wskazówki*
 • Planowanie zapasów na sezon i promocje – ćwiczenia
 • Ocena i raportowanie stanu zapasów – wskaźniki i zestawienia „mówiące wszystko” – ćwiczenia
 • Określenie realnego kosztu utrzymania zapasów

Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z pięciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

 • Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw (15-16.09)
 • Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów (13-14.10)
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem (24-25.11)
 • Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych (15-16.12)
 • Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymiania zapasów (19-21.01)

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń, praca z narzędziem SCVM

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Kalkulacja elastyczności, kalkulacja minimalnej partii produkcyjnej (wzorcowe pliki XLS 2013)
 • „Zarządzanie zapasami dla praktyków” (książka)
 • Bezpłatny dostęp do narzędzia Supply Chain Value Manager SCVMTM (pełna wersja – na szkoleniu; wersja MINI – po szkoleniu)

Dodatkowe informacje

Uczestnicy, którzy na szkoleniu będą posiadali swoje dane, będą mogli wykonać kalkulację zapasów w oparciu o własne dane (chętnych do pracy ze swoimi danymi prosimy o wcześniejszy kontakt w celu  przesłasznia wskazówki do przygotowania danych).


*Cennik

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw:

5 sesji (10 dni) cena = 6 000 zł netto (600 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 5 200 zł netto (650 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 3 000 zł  netto (750 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 600 zł netto (800 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).