Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania

Data rozpoczęcia: 15 marca 2018 Data zakończenia: 16 marca 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania

Praca osób zarządzających zapasami w firmie wiąże się z licznymi wyzwaniami. Kupcy wskazują najczęściej na trudności z obniżeniem poziomu zapasów lub na braki materiałów, ponieważ nie wiedzą jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy, a także jak taniej utrzymać dostępność surowców.

W odpowiedzi na te problemy przygotowaliśmy cykl szkoleń warsztatowych dla osób, które chcą poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów- Szkołę Zakupów i Zaopatrzenia.

Celem szkolenia „Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania” jest przekazanie Ci najlepszych praktyk codziennej pracy działu zaopatrzenia, które służą optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa. Teorię uzupełniliśmy solidną dawką praktyki, byś wyszedł ze szkolenia z przekonaniem, że nie tylko wiesz więcej, ale też jesteś przygotowany do udoskonalania codziennej pracy.


Korzyści ze szkolenia

  • Rozwiniesz wiedzę w zakresie zarządzania zapasami materiałów
  • Poznasz metody kalkulacji właściwego poziomu zapasu
  • Nauczysz się znajdować złoty środek pomiędzy kosztami utrzymania zapasu i kosztami jego pozyskania
  • Poznasz metody utrzymywania pełnej dostępności zapasów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
  • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i struktury dostawców

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
  • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Program szkolenia

  • Definiowanie wymagań dotyczących dostępności materiałów
  • Kalkulacja oraz optymalizacja zapasów materiałów – techniki, narzędzia, rozwiązania
  • System e-kanban w zarządzaniu zapasem materiałów
  • Zapas sezonowy
    • Budowa struktury zapasu sezonowego
    • Definiowanie poziomu zapasu sezonowego
  • Zarządzanie zapasem w obliczu:
    • Nowych produktów
    • Zamierających produktów
    • Zmian w produktach

Forma szkolenia

  • Case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

  • Prezentacja szkolenia (wydruk)
  • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
  • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
  • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
  • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).