Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów

Data rozpoczęcia: 23 marca 2020 Data zakończenia: 24 marca 2020 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów

Praca osób zarządzających zapasami w firmie wiąże się z licznymi wyzwaniami. Kupcy wskazują najczęściej na trudności ze znalezieniem równowagi pomiędzy obniżeniem poziomu zapasów, wymaganym przez zarząd, a utrzymaniem pełnej dostępności materiałów. Ostatecznie nie wiedzą, jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy, jaki zapas byłby optymalny, a także jak sparametryzować system, aby wspierał ich w codziennej pracy.
W odpowiedzi na te problemy przygotowaliśmy cykl szkoleń warsztatowych dla osób, które chcą poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów – Szkołę Zakupów i Zaopatrzenia.
Celem szkolenia jest przekazanie najlepszych praktyk codziennej pracy działu zaopatrzenia, które służą optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa. Teorię uzupełniliśmy solidną dawką praktyki, byś wyszedł ze szkolenia z przekonaniem, że nie tylko wiesz więcej, ale też jesteś przygotowany do udoskonalania codziennej pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Rozwiniesz wiedzę w zakresie zarządzania zapasami materiałów
 • Poznasz metody kalkulacji właściwego poziomu zapasu
 • Nauczysz się znajdować złoty środek pomiędzy kosztami utrzymania zapasu i kosztami jego pozyskania
 • Poznasz metody utrzymywania pełnej dostępności zapasów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i struktury dostawców
 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy pracy z systemami klasy ERP
 • Rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu możliwości różnych systemów informatycznych i parametrów wpływających na wyniki ich kalkulacji
 • Dowiesz się jak optymalizować współpracę z planowaniem, produkcją i sprzedażą

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Program szkolenia

 • Zarządzanie zapasem materiałów – dobór metod zarządzania zapasem do parametrów dostaw określonych na poziomie strategicznym
 • Definiowanie wymagań dotyczących dostępności zapasów – współpraca na linii zaopatrzenie – planowanie – produkcja
 • Identyfikacja potencjału w kosztach transportu
 • Kalkulacja właściwych poziomów zapasów
 • Budowa zapasów sezonowych:
  • Czasowe ograniczenie dostępności materiału
  • Sezonowy wzrost zapotrzebowania
 • Konfiguracja ERP na potrzeby systemu ssącego (Kanban, ROP) – upraszczanie współpracy z dostawcami
 • Rola zaopatrzenia z procesie tworzenia głównego harmonogramu produkcji
 • Praca planisty produkcji i jej odbicie w realnym poziomie zapasów

Forma szkolenia

 • Case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)
 • Przykładowe kalkulacje optymalnego poziomu zapasów dla wybranych przykładów
 • Opracowane parametry systemu ERP dla planowania w systemie MRP, Kanban i ROP
 • Wypracowany wspólnie wzorcowy podział obowiązków pomiędzy zakupy i zaopatrzenie
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia, składającego się z dwóch niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:


Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).