Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania

Data rozpoczęcia: 15 marca 2018 Data zakończenia: 16 marca 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Musisz obniżyć poziom zapasów?

Borykasz się z częstymi brakami materiałów?

Nie wiesz jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy?

Zastanawiasz się czy można taniej utrzymać dostępność surowców?

Poznaj najlepsze praktyki w codziennej pracy działu zaopatrzenia służące optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa.

Korzyści:

 • Rozwój wiedzy w zakresie zarządzania zapasami materiałów
 • Poznanie metod kalkulacji właściwego poziomu zapasu
 • Umiejętność znalezienia złotego środka pomiędzy kosztami utrzymania zapasu i kosztami jego pozyskania
 • Poznanie metod utrzymywania pełnej dostępności zapasów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i struktury dostawców

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Program szkolenia:

 • Definiowanie wymagań dotyczących dostępności materiałów
 • Kalkulacja oraz optymalizacja zapasów materiałów – techniki, narzędzia, rozwiązania
 • System e-kanban w zarządzaniu zapasem materiałów
 • Zapas sezonowy
  • Budowa struktury zapasu sezonowego
  • Definiowanie poziomu zapasu sezonowego
 • Zarządzanie zapasem w obliczu:
 • Nowych produktów
 • Zamierających produktów
 • Zmian w produktach

Forma szkolenia:

 • Case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)

Prowadzący szkolenie:

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).