Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP

Data rozpoczęcia: 15 marca 2018 Data zakończenia: 16 marca 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP

Praca osób zarządzających zapasami w firmie wiąże się z licznymi wyzwaniami. Kupcy wskazują najczęściej na trudności ze znalezieniem równowagi pomiędzy obniżeniem poziomu zapasów, wymaganym przez zarząd, a utrzymaniem pełnej dostępności materiałów. Ostatecznie, nie wiedzą jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy, jaki zapas byłby optymalny, a także jak sparametryzować system aby wspierał ich w codziennej pracy.

W odpowiedzi na te problemy przygotowaliśmy cykl szkoleń warsztatowych dla osób, które chcą poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów- Szkołę Zakupów i Zaopatrzenia.

Celem szkolenia „Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP” jest przekazanie Ci najlepszych praktyk codziennej pracy działu zaopatrzenia, które służą optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa. Teorię uzupełniliśmy solidną dawką praktyki, byś wyszedł ze szkolenia z przekonaniem, że nie tylko wiesz więcej, ale też jesteś przygotowany do udoskonalania codziennej pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Rozwiniesz wiedzę w zakresie zarządzania zapasami materiałów
 • Poznasz metody kalkulacji właściwego poziomu zapasu
 • Nauczysz się znajdować złoty środek pomiędzy kosztami utrzymania zapasu i kosztami jego pozyskania
 • Poznasz metody utrzymywania pełnej dostępności zapasów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i struktury dostawców
 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy pracy z systemami klasy ERP
 • Rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu możliwości różnych systemów informatycznych i parametrów wpływających na wyniki ich kalkulacji

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Program szkolenia

 • Definiowanie wymagań dotyczących dostępności materiałów
 • Zasady funkcjonowania systemu MRP z punktu widzenia zaopatrzenia
 • Kalkulacja oraz optymalizacja zapasów materiałów – techniki, narzędzia, rozwiązania
 • Wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności MRP do wdrożenia zakupów w systemie PUSH i PULL
 • System e-kanban w zarządzaniu zapasem materiałów
 • Zapas sezonowy
  • Budowa struktury zapasu sezonowego
  • Definiowanie poziomu zapasu sezonowego
 • Zarządzanie zapasem w obliczu:
  • Nowych produktów
  • Zamierających produktów
  • Zmian w produktach

Forma szkolenia

 • Case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Zarządzanie zapasami i parametryzacja ERP