Zarządzanie zapasami

  • W systemie MTS (na zapas – make to stock ): kanban, heijunka, ROP
  • W systemie MTO (pod zamówienie – make to order): MRP, Bęben-Bufor-Lina
  • W dystrybucji (własnej, outsourcowanej, jedno i wielomagazynowej)
  • W produkcji (wyroby gotowe, półwyroby, międzyoperacyjne)
  • W zaopatrzeniu (u dostawców, w fabryce, przystanowiskowe)
  • Zarządzanie zapasem sezonowym
  • Zarządzanie zapasem promocyjnym
  • Prognozowanie zapotrzebowania