Wdrożenie krok po kroku

Potrzebujesz szybko wyjść z kryzysowej sytuacji?

Na bazie naszych prawie 20-letnich doświadczeń i ponad 300 projektach wsparcia naszych Klientów przygotowaliśmy program wdrożeniowy o trwałych efektach.


Krok 1

Zdiagnozujmy punkty zapalne

Analizując wyniki finansowe oraz proces realizacji zamówień klientów ustalimy kluczowe czynniki sukcesu dostosowane do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy.

 


Krok 2

Zbudujmy mapę drogową ścieżki wdrożeniowej

Kluczowe czynniki sukcesu przełożymy na plan działania. Mapa drogowa pomoże nam ustalić priorytety i terminy w obszarach rozwoju: procesów, systemu zarządzania oraz zespołu.

 Krok 3

Włączmy monitoring postępu wdrożenia i osiągania celów

Skoncentrowanie zespołu na osiągnięciu celu skraca czas wdrażania zmian nawet o 70%. Dzięki naszej autorskiej metodzie zarządzania postępem zmiany ScrumLean® wspólnie ustalimy sposób monitorowania tempa postępu prac i ich wyników.

 


Krok 4

Zrealizujmy warsztaty Kobetsu Kaizen

Mając plan możemy skupić się na działaniach wdrożeniowych. Metoda Kobetsu Kaizen pozwala każde wyzwanie zamienić na nowy, uzgodniony oraz przetestowany standard działania.

 Dowiedz się więcej