Referencje
Za mną oraz moim zespołem kilka dobrych lat owocnej współpracy z firmą LeanQ Team, przy wielu ciekawych projektach oraz wdrożeniach. Cenimy sobie każdy z nich, ponieważ wiemy ile usprawnień, nowej wiedzy i oszczędności wniosły one do naszej organizacji. LeanQ Team to nasz partner w rozwijaniu biznesu.

Artur Sinderman
Managing Director
Wiele lat wspólnej, owocnej współpracy przyniosło nieopisane korzyści, zarówno pod względem wiedzy na tematy usprawniania procesów jak i wdrożenia wspólnie zaprojektowanych zmian. Nade wszystko pozwoliło podnieść świadomość pracowników, pokazując, że zmiany są nieodzowną częścią pracy, która pozwalała zarówno im jak i firmie stać się w sposób świadomy bardziej efektywnymi. Nie było by to możliwe gdyby nie profesjonalizm całego zespołu LeanQ Team, ich zaangażowanie, wszechstronna wiedza oraz wsparcie.

Tomasz Rodak
Customer Service Manager SSC
Informujemy, że firma LeanQ Team była odpowiedzialna za mapowanie procesów z zakresu lean management w zakładach Nexteer Automotive Poland. Firma LeanQ Team  wywiązała się ze swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i terminowy, przekazując swe doświadczenia, sugestie oraz wiedzę przystępnie i zrozumiale. Specjaliści firmy służyli także doradztwem po oficjalnym zakończeniu projektu. Ponadto warsztaty z zakresu lean management były w pełni dopasowane do potrzeb klienta. Tym samym uważamy współpracę z firmą LeanQ Team za bardzo udaną i w pełni polecamy korzystanie z jej usług.

Robert Gałązka
Chairman and General Director of Nexteer
Warsztaty i szkolenia zostały zrealizowane w sposób rzetelny oraz odpowiadający naszym potrzebom. Trenerzy realizujący sesje w naszej firmie byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, ciekawie i z pasją prowadzili zajęcia, co potwierdzili nasi pracownicy wysokimi ocenami satysfakcji z warsztatów. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę LeanQ Team.

Katarzyna Wołejko
Managing Director
Jedyna firma doradczo-wdrożeniowa, jaką spotkałem na swojej drodze, która trudne tematy przedstawia w prosty sposób i rozwiązuje problemy do samego końca. Fachowe doradztwo i zaangażowana komunikatywność. Zmiana i eliminowanie marnotrawstw staje się standardem.

Piotr Kierepka
S&OP and Planning Director
Konsultanci LeanQ Team wsparli nas w przygotowaniu sesji szkoleniowych i warsztatowych, co wymagało trafnej identyfikacji potrzeb uczestników. Dzięki temu osiągnięte zostały planowane przez nas rezultaty. Podkreślić należy nie tylko wysoki poziom merytoryczny realizowanych zajęć, ale również elastyczne podejście do organizacji sesji. Firma LeanQ Team wykazała się bardzo dobrym poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

Włodzimierz Zając
Prezes Zarządu
Firma LeanQ Team okazała się godnym zaufania partnerem wykazując się dużą elastycznością w tworzeniu programu warsztatów zgodnego z naszymi potrzebami. Sesje zostały przeprowadzone profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, adekwatnym do oczekiwań uczestników, a atmosfera sprzyjała dyskusji i rozwiązywaniu zgłoszonych problemów.

Jakub Kaszuba
Prezes
Wysoko oceniamy standard współpracy w zakresie przygotowania warsztatów wdrożeniowych i dostosowania ich programów do naszych wymagań. Dlatego też polecamy firmę LeanQ Team jako wiarygodną, profesjonalną kadrę gwarantująca wysoki poziom wykonania usług.

Jacek Szeliga
Operational Director
Zespół LeanQ Team jest otwarty na nasze wymagania i potrzeby, wykazuje duże zaangażowanie, a to pozwala na efektywną współpracę. Polecamy firmę LeanQ Team jako profesjonalnego i kompetentnego partnera. Możemy zarekomendować go potencjalnym klientom świadomym swoich problemów.

Sebastian Kler
Prezes ds. Produkcji
Zespół prawdziwych fachowców nie bojących się trudnych wyzwań. Każdy dzień uczestnictwa w warsztatach z nimi potrafił przynosić rozwiązania największych problemów. To jedyny zespół, który w skuteczny sposób potrafił wpoić nowe zasady i przekonać do zmian. Miło dzisiaj patrzeć na zaangażowanie moich ludzi „zarażonych” chęcią zmiany przez LeanQ Team.

Marek Wesołowski
Dyrektor ds. Produkcji
LeanQ Team dostarcza leanowej energii! Potwierdzam skuteczność usług doradczo-wdrożeniowych, z których korzystaliśmy w ostatnich latach w celu zwiększenia efektywności. Z satysfakcją podkreślam doskonałą komunikację, elastyczną ofertę i wysoki poziom warsztatów. Planujemy kontynuować współpracę z LeanQ Team przy realizacji kolejnych projektów leanowych i jakościowych.

Andrzej Brzeziński
Prezes Zarządu
Współpraca z firmą LeanQ Team to była czysta przyjemność. Atutem była profesjonalna i terminowa obsługa oraz wysokiej klasy specjaliści, których sposób prowadzenia warsztatów powodował pełną dyspozycyjność osób szkolonych. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę LeanQ Team każdemu.

Edyta Ściążko
Human Resources Manager
Przygotowanie merytoryczne trenerów, styl komunikacji oraz umiejętności przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników warsztatów i sesji szkoleniowych. Na uwagę również zasługuje przyjazna atmosfera w jakiej odbywała się nasza współpraca.

Joanna Nuckowska
Managing Director
Jeżeli Firma ma przemyślany i długofalowy plan wdrożenia Lean – a potrzebne jest wsparcie w niektórych obszarach – możesz liczyć na LeanQ Team. Merytoryczne i organizacyjne przygotowanie warsztatu zapewni efektywne i skuteczne wdrożenie – sukces dla obu stron.

Andrzej Mońko
Head of Production
Wybór firmy LeanQ Team jako firmy wdrożeniowej w zakresie szeroko pojętego Lean Management okazał się wyborem bardzo trafnym. Wielokrotnie korzystaliśmy zarówno ze szkoleń jak i warsztatów organizowanych w naszych zakładach, a także ze szkoleń otwartych.

Anna Wiśniewska
Quality Manager
Współpraca z LeanQ Team podczas realizacji szkoleń zarówno otwartych jak i warsztatów zamkniętych przebiegała w sposób sprawny, merytoryczny i terminowy. Warsztaty zamknięte były dopasowane do naszych potrzeb jak i wymagań naszych pracowników. W związku z powyższym, rekomendujemy firmę LeanQ Team jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Robert Kędzierski
Production Manager
Realizacje

Projekty kompleksowe rozwiń

Realizacja projektu Performance Management dla całej Fabryki branży motoryzacyjnej. Testowanie rozwiązań na dwóch wydziałach produkcyjnych. Czas trwania projektu 6 miesięcy. Wyszkolona kadra: 60 osób.
Rezultaty:
 • Wdrożenie systemu Standardów pracy na obszarze całej produkcji
 • Eliminacja marnotrawstwa w standardowych procesach
 • Wdrożenie systemu Kanban na zasilanie stanowisk w materiały kupowane i półwyroby przyspieszające obsługę zleceń
 • Wprowadzenie stałej obsługi zasilającej w materiał (Butterfly)
 • Reorganizacja rozmieszczania stanowisk w obszarze produkcji
 • Równoważenie obciążeń celem zwiększenia produktywności
Realizacja projektu zarządzania przepływem materiałów w procesie montażu. Projekt oparty na mapowaniu strumienia wartości, którego wynikiem były akcje doskonalące w obszarze: planowania, zarządzania przepływem materiałów, standaryzacji pracy oraz raportowania i monitoringu wyników.
Rezultaty:
 • Wzrost produktywności o 60%
 • Redukcja czasu realizacji zlecenia o 66%
 • Redukcja zapasu produkcji w toku o 83%
 • Redukcja kosztów wytworzenia o 16%
 • Redukcja zapasów o 26%
12 miesięczny projekt Lean Management, w tym opracowanie strategii produkcyjno - logistycznej. W pierwszym kwartale projektu uruchomiono działania doskonalące w obszarze zarządzania zapasami materiałowymi.
Rezultaty:
 • Wypracowana strategia logistyczna obejmująca sourcing materiałów i surowców, zarządzanie jakością materiałów i surowców, zarządzanie stanami magazynowymi , zarządzanie zużyciami materiałowymi i zasadami ich rozliczania , a także wdrożeń nowych produktów i in. (strategia w realizacji)
 • Wypracowany proces Sales & Operational Planning
 • Wypracowane specyfikacje materiałowe uwzględniające m.in. parametry logistyczne i produkcyjne
Zakres prac u Klienta (produkcja dla sieci, dostawy w 24h i 48h od złożenia zamówienia) obejmował analizę potencjału oraz wdrożenie zmian z dużym naciskiem na eliminację nieciągłości procesu wpływającej na jakość wyrobu. W ramach działań wdrożeniowych przeprowadzono: analizę punków różnicowania produktów w celu zoptymalizowania łańcucha dostaw, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych i planowania produkcji z zastosowaniem systemu Kanban, zarządzanie zdolnościami wytwórczymi w oparciu o OEE, SMED 5S i standaryzację pracy, reorganizację pracy magazynu. Projekt trwał 1 rok i objął 700 pracowników.
Rezultaty:
 • Poprawa terminowości dostaw o 60%
 • Redukcja zapasów wyrobów gotowych o 35% i redukcja kosztów utrzymania zapasów o 20%
 • Poprawa elastyczności produkcji do 2 dni dla wyrobów rotujących i 5 dni dla wyrobów słabo rotujących (liczba pozycji asortymentowych ponad 600)
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów (ludzkich i technicznych) o 40%
Zakres działań u Klienta (produkcja małoseryjna, pod zamówienie) obejmował , tj. analizę wszystkich obszarów realizujących zlecenie klienta (proces wytwórczy, obsługę klienta, projektowanie produktu, planowanie, zakupy i zaopatrzenie, magazyny). Proces wytwórczy składał się z ponad 20 stanowisk. Czas trwania współpracy to 3 miesiące + samodzielne wdrożenia i okresowe audyty LeanQ Team. W ramach projektu wdrożono: równoważnie pracy na stanowiskach, obsługę prewencyjną, zmiany w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji, zarządzanie zapasem.
Rezultaty:
 • Utrzymanie terminu realizacji zlecenia dla klienta (przed projektem średnio 35% opóźnionych zamówień)
 • Wzrost OEE dla kluczowego obszaru z 62% do 92%
Projekt Lean Management rozpoczął się od analizy potencjału przedsiębiorstwa przy użyciu metodologii Mapowania Strumienia Wartości. W oparciu o zdefiniowane cele powstał plan projektu określający potrzebne zmiany. W ramach wzrostu świadomości 50% kadry firmy (głównie pracownicy produkcyjni) zostało przeszkolonych z zakresu metodologii Lean. W ramach projektu zrealizowano działania w zakresie optymalizacji przepływu materiałów (standaryzacja pracy, one piece flow, OEE, SMED), redukcji zapasów w oparciu o system kanban w obszarze planowania i zaopatrzenia, harmonogramowania produkcji, kaizen oraz zarządzania wizualnego. Projekt trwał 3 lata.
Rezultaty:
 • Wzrost produktywności w pierwszym roku projektu o 18,5%, w drugim o kolejne 12,5%
 • Skrócenie lead time strumienia (L/T) z 74 dni do 21 dni
 • Skrócenie czasu przejścia produktu przez proces z 10,5 dnia do 4 dni

Logistyka rozwiń

Realizacja projektu wdrożenia Lean Logistics. W pierwszym półroczu projektu zainicjowano działania doskonalące w obszarze zarządzania zaopatrzeniem i stanami magazynowymi, a także reorganizacji pracy na magazynie.
Rezultaty:
 • Ustalone zasady kalkulacji zapasów i definiowania potrzeb materiałowych
 • Wdrożony kanban materiałowy skutkujący poprawą rotacji materiałów do 60%
 • Włączenie dostawców w zarządzanie zapasem materiałów a w rezultacie wzrost terminowości dostaw o 45% i jakości dostaw o 15%
Konsultacje w zakresie zarządzania przepływem materiałów i planowania produkcji w oparciu o system kanban dla złożonego i wieloetapowego procesu produkcyjnego.
Rezultaty:
 • Zwiększona rotacja zapasów półproduktów
 • Wzrost wskaźnika realizacji planu o 21%
 • Ustalone zasady zarządzania kompletacją półwyrobów w procesie montażu
 • Ustalone zasady zarządzania zapasem półwyrobów
Cykl sesji kaizen (doskonalących) mających na celu wystandaryzowanie zasad pracy zespołu odpowiedzialnego za zaopatrzenie i współpracę z dostawcami.
Rezultaty:
 • Opracowane zasady definiowania pożądanych stanów magazynowych
 • Opracowany proces zarządzania przepływem informacji i materiałów, w tym kontroli dostaw
 • Ustalone zasady analizy i doskonalenia parametrów dostaw
 • Wdrożony system kanban w procesie planowania produkcji skutkujący redukcją zapasu produkcji w toku o ok. 60%
8 miesięczny projekt wdrożenia nowej struktury organizacyjnej w działach zaopatrzenia i zakupów.
Rezultaty:
 • Ustalone cele działów zaopatrzenia i zakupów
 • Ustalona struktura organizacyjna i główne procesy w działach zaopatrzenia i zakupów
 • Opracowane karty stanowiskowe dla pracowników działu zaopatrzenia i zakupów
 • Wykonana analiza istniejących kompetencji w odniesieniu do nowych kart stanowiskowych
 • Opracowane plany szkoleń dla pracowników działów zaopatrzenia i zakupów
18 miesięczny projekt mający na celu redukcję nadgodzin w Centrum dystrybucyjnym oraz zwiększenie dostępności materiałów do wysyłki.
Rezultaty:
 • Opracowanie zasad definiowania i analizy parametrów logistycznych niezbędnych do wyznaczania zapasu w Centrum
 • Wypracowanie modelu prognostycznego do zarządzania zapotrzebowaniem materiałowym
  Wdrożenie systemu kanban do zarządzania strukturą zapasu dla detali rotujących – redukcja wartości zapasów o ok. 5 mln PLN
 • Redukcja nadgodzin w Centrum Dystrybucyjnym o 90%
 • Opracowanie mechanizmu generowania propozycji materiałowych a w konsekwencji – redukcja zespołu zaangażowanego w zarządzanie zapasem i generowaniem zamówień do dostawców z 7 do 1 osoby oraz poprawa Serwisu do Klienta o 60%
 • Wypracowane zasady audytowania i oceny dostawców, przeszkoleni audytorzy
Realizacja projektu wdrożenia Lean Logistics. W ciągu 6 miesięcy zainicjowano oraz wdrożono działania doskonalące w obszarze zarządzania zaopatrzeniem i stanami magazynowymi, a także reorganizacji pracy na magazynie.
Rezultaty:
 • Ustalone zasady kalkulacji zapasów i definiowania potrzeb materiałowych
 • Wdrożony kanban materiałowy skutkujący poprawą rotacji materiałów do 80%
 • Włączenie dostawców w zarządzanie zapasem materiałów a w rezultacie wzrost terminowości dostaw o 45% i jakości dostaw o 15%
 • Reorganizacja magazynu – lokalizacji materiałów oraz zasad pracy magazynierów skutkująca 99% zabezpieczeniem materiałów do produkcji planowanej w systemie Make To Order o LT realizacji zamówienia 7 dni
 • Ustalone zasady współpracy z produkcją w zakresie pobrań materiałowych
Realizacja projektu wdrożenia Lean Logistics. W pierwszym roku projektu rozpoczęto zmiany w procesie zaopatrzenia i zakupów. Cały projekt w tym obszarze trwał 14 miesięcy.
Rezultaty:
 • Ustalone zasady kalkulacji zapasów i definiowania potrzeb materiałowych
 • Wdrożony kanban dla materiałów rotujących poprawiający rotację zapasów o ok. 50%
 • Nowe zasady współpracy z kluczowymi dostawcami, a w efekcie wzrost terminowości dostaw o 30%
 • Reorganizacja magazynu – lokalizacji materiałów oraz zasad pracy magazynierów (w tym pobrań materiałowych) skutkująca wzrostem rzetelności systemowych stanów magazynowych do prawie 100%
Realizacja projektu wdrożenia zrównoważonego planowania i harmonogramowania produkcji. Projekt skorelowany z projektem wdrożenia przepływu jednej sztuki oraz zarządzania wizualnego w obszarze produkcji, systemu kanban na półwyroby oraz systemu kanban w obszarze zaopatrzenia materiałowego. Czas trwania projektu: 15 miesięcy.
Rezultaty:
 • Opracowane zasady potwierdzania terminów realizacji zamówień
 • Ustalone zdolności wytwórcze w oparciu o realne czasy cykli
 • Zwiększona elastyczność produkcji
 • Zredukowany zapas półwyrobów o 67%
 • Wzrost produktywności produkcji o 48%
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia z 2 tygodni do 4 dni
 • Uruchomiony system ciągłego doskonalenia realizacji planu, produktywności i elastyczności
 • Opracowany indywidualny system IT do harmonogramowania i raportowania produkcji

Służby utrzymania ruchu rozwiń

Realizowany koncept w swoim zakresie zakładał opracowanie projektu doskonalenia działań Służb Utrzymaniu Ruchu w kilku fabrykach jednocześnie. Analizowano zaistniałe problemy oraz różnice pomiędzy fabrykami celem zdefiniowania planu komunikacji oraz planu działań korygujących spójnych dla fabryk. Uruchomiono system informatyczny przeznaczony do wsparcia Służb Utrzymania Ruchu – CMMS.
Rezultaty:
 • W wyniku wypracowanego planu działań uruchomiono spójny system CMMS obsługujący kilka fabryk
Zakres prac u Klienta miał na celu zoptymalizowanie działań Służb Utrzymania Ruchu celem poprawy dyspozycyjności oraz niezawodności maszyn. Analiza ekonomiczna wykonana była symultanicznie w 3 fabrykach, 6 działach Utrzymania Ruchu (> 450 osób, > 30 M€ rocznego budżetu).
Rezultaty:
 • W ciągu trzech lat zredukowano koszty SUR o 5M€
 • Poprawiono produktywność o 9%
Zakres prac u Klienta obejmował analizę potencjału zespołu Utrzymania Ruchu oraz projekt zmian z dużym naciskiem na poprawę dostępności maszyn dla dwóch fabryk. Projekt obejmował m.in.: analizę zdefiniowanych problemów, aktualny zakres działań podlegających pod Służby Utrzymanie Ruchu, zdefiniowanie długoterminowego (3 do 5 lat) planu działań doskonalących.
Rezultaty:
 • Osiągnięty wzrost wydajności maszyn o 4% w wyniku wypracowanego planu działań w ciągu pierwszych 5 miesięcy
W trakcie realizacji projektu zdefiniowano cele do osiągnięcia: poziom awaryjności oraz prewencji, budżet, wartość zapasu części zamiennych, etc. Przygotowano kartę projektu, zdefiniowano plan komunikacji oraz ustalono plan działań korygujących. Przygotowane zostały tablice służące do wizualizacji wyników oraz wprowadzony został projekt systemu klasy CMMS.
Rezultaty:
 • Poprawa wydajności maszyn – 5 punktów procentowych
 • Poprawa efektywności wykorzystania maszyn
 • 10% redukcja budżetu przeznaczonego na Utrzymanie Ruchu

Lean Service rozwiń

Realizacja projektu składającego się z cyklicznych warsztatów i szkoleń w zakresie koncepcji Lean Service dla kadry managerskiej i specjalistów administracji przez okres 6 miesięcy.
Rezultaty:
 • Wdrożenie koncepcji 5S w dziale administracji na 3 pilotażowych stanowiskach
 • Dokonana analiza efektywności realizowanych procesów. W wyniku ich usprawnienia udało się zredukować obieg dokumentów o 50%
 • Wdrożenie wizualnej tablicy monitoringu realizacji zadań zleconych przez kierownika
 • Wdrożenie standardów działań w zakresie obsługi klienta zewnętrznego
Realizacja szkoleń i warsztatów z zakresu koncepcji Lean Service dla zespołu kierowników i specjalistów IT, łącznie zostało przeszkolonych 15 osób przez okres 3 miesięcy.
Rezultaty:
 • Wykonana analiza jakościowa i efektywnościowa procesów IT
 • Zdefiniowane wymagania do zmian systemu pracy na bazie dokonanych usprawnień w analizowanych procesach
 • Zdefiniowany standard zarządzania projektem Kaizen w zakresie doskonalenia procesów IT
Realizacja projektu w zakresie doskonalenia efektywności procesów sprzedaży i obsługi Klienta na podstawie analizy systemu pracy 3 odrębnych zespołów sprzedażowych. Projekt trwał 6 miesięcy.
Rezultaty:
 • Zdefiniowany standard segmentacji klientów i ich obsługi
 • Zdefiniowany zakres obowiązków dla zespołów sprzedażowych: podział zadań w oparciu o pełnione funkcje i zakres kompetencji
 • Opracowany standard szkolenia dla nowych sprzedawców
 • Opracowany system ocen i proces oceny efektywności pracy zespołów sprzedażowych
 • Opracowany Manual zawierający wszystkie w/w standardy działań w formie instrukcji
Realizacja projektu opierającego się na cyklicznych warsztatach i szkoleniach dla kadry managerskiej wyższego i średniego szczebla, łącznie 20 osób przez okres 6 miesięcy. Zakres warsztatów szkoleniowych: budowa i rozwój kultury ciągłego doskonalenia Kaizen.
Rezultaty:
 • Przeprowadzony audyt oceny efektywności wszystkich działów
 • Zdefiniowana Piramida celów i miar dla wszystkich działów
 • Udoskonalone i uproszczone procesy w dziale obsługi klienta i marketingu
 • Wdrożony system standaryzacji pracy w dziale obsługi klienta

Wizualne zarządzanie wynikami rozwiń

Realizacja projektu Zarządzania wizualnego wynikami w Dziale Produkcji. Projekt obejmował trzy Poziomy zarządzania. Wyszkolona ilość osób ok 60, czas trwania projektu 6 miesięcy.
Rezultaty:
 • Zdefiniowana Piramida celów
 • Określone miary dla obszaru produkcji wraz z wizualizacją na Tablicach na 3 poziomach
 • Trening miękki z zakresu zarządzania Tablicami wyników i planowania działań doskonalących
 • Poprawa wyników jakościowych i produktywności dzięki PVM o 15%
Realizacja projektu z zarządzania wizualnego dla Brygadzistów i Liderów produkcji. Projekt obejmował obszary: stolarni i przygotowania plazmy. Obejmował 2 poziomy zarządzania I i II. Czas trwania projektu 6 miesięcy. Wyszkolona kadra ok. 50 osób.
Rezultaty:
 • Wyszkolenie Liderów Kaizen w zakresie Performance Management
 • Wypracowanie standardu rozwiązywania problemów i ich eskalacji
 • Trening Liderów w zakresie diagnozy i prezentacji problemów do rozwiązania
 • Wzrost ilości rozwiązywanych problemów do 40%
Realizacja projektu w zakresie ciągłego doskonalenia Kaizen jako efekt funkcjonowania systemu Performance Management. Projekt obejmował 20 osób i trwał 3 miesiące.
Rezultaty:
 • Wyszkolenie Liderów Kaizen w zakresie Performance Management
 • Wypracowanie standardu rozwiązywania problemów i ich eskalacji
 • Trening Liderów w zakresie diagnozy i prezentacji problemów do rozwiązania
 • Wzrost ilości rozwiązywanych problemów w czasie do 4 tygodni do 70%
Realizacja projektu Performance Management dla całej Fabryki branży motoryzacyjnej. Testowanie rozwiązań na dwóch wydziałach produkcyjnych. Czas trwania projektu 6 miesięcy. Wyszkolona kadra: 60 osób.
Rezultaty:
 • Zdefiniowana Piramida celów
 • Określone miary dla obszaru produkcji wraz z wizualizacją na Tablicach
 • Wyszkolenie Liderów Kaizen z zakresu działań doskonalących i odpowiedzialności za wyniki obszaru.
 • W wyniku wdrożenia Performance Management – wzrost produktywności obszarów o 8% w ciągu 6 miesięcy

Projektowanie hal i przepływów rozwiń

Projekty przepływów obejmują mapowanie procesu realizacji zlecenia z uwzględnieniem przepływów informacji i materiałów. Celem tych projektów jest skrócenie czasu realizacji zamówień przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zapasów produkcji w toku i zapewnieniu terminowości dostaw do Klienta. Projekt obejmuje: analizę stanu obecnego, projekt stanu przyszłego, plan działań doskonalących. Zrealizowaliśmy i wsparliśmy wdrożenie już ponad 100 projektów w obszarach:
Rezultaty:
 • Projekty przepływów w łańcuchu dostaw
 • Projekty przepływów w obrębie jednej fabryki
 • Projekty przepływów obejmujące 2-3 powiązanych ze sobą fabryk współpracujących w układzie klient-dostawca
Nasze projekty hal obejmują zdefiniowanie przepływów materiałów i ludzi z uwzględnieniem wymagań do wydajności procesu wytwórczego, redukcji zapasów produkcji w toku i optymalizacji zapasów magazynowych. Nasze projekty opieramy na analizie strategii przedsiębiorstwa odniesionej do potencjału sprzedażowego, wymaganej elastyczności procesu produkcji, a także istniejącej i możliwej do wdrożenia technologii. Są to projekty koncepcyjne stanowiące podstawę do projektów architektonicznych i budowlanych.
Rezultaty:
 • Projekt rozbudowy hali produkcyjnej na potrzeby produkcji drzwi stalowych (Polska)
 • Projekt nowej hali produkcyjnej na potrzeby wytwarzania konserw mięsnych (Polska)
 • Projekt nowej hali produkcyjnej na potrzeby obróbki ryb wędzonych (Polska)
 • Projekt przebudowy hali produkcyjnej na potrzeby obróbki ryb wędzonych (Turcja)
 • Projekt rozbudowy dwupoziomowej hali produkcyjnej na potrzeby produkcji stalowych drzwi z uwzględnieniem procesu lakierowania (Polska)
 • Projekt reorganizacji hali produkcyjnej dla procesu montażu rozdzielnic (Polska)
 • Projekt reorganizacji hali produkcyjnej dla procesu wytwarzania przekładników (Polska)
 • Projekt reorganizacji hali produkcyjnej dla procesu wytwarzania łączników elektrycznych (Polska)
 • Projekt gniazd wytwórczych w procesie produkcji ogniw (Polska)
 • Projekt gniazd wytwórczych w procesie produkcji elementów elektrycznych (Polska)
 • Projekt gniazd wytwórczych w procesie obróbki mechanicznej (Polska)
 • Projekt gniazd wytwórczych w procesie obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych (Polska)
 • Projekt linii montażowej sprzęgów kolejowych (Polska)
 • Projekt linii montażowych wyposażania samochodów specjalnych (Polska)

Narzędzia Lean Management rozwiń

Realizowany projekt w swoim zakresie zakładał opracowanie projektu reorganizacji całej fabryki (4 wydziały produkcyjne) oraz projektowanie stanowisk i gniazd produkcyjnych oraz równoważenie obciążeń w kluczowym obszarze montażowym zakładu. Projekt trwał 4 miesiące. Opracowane rozwiązań z zakresu: planowania i przepływu materiałów, plan dla produkcji w gniazdach, One Piece Flow, kanban przystanowiskowy.
Rezultaty:
 • Wzrost produktywności o 40%
 • Czas przejścia zlecenia przez produkcję zredukowany o 60%
 • Redukcja zapasu w toku o 80%
Projekt obejmujący zwiększenie wydajności produkcji, redukcje pracy w toku i stanów magazynowych, uruchomiony na wybranych pilotażowych gniazdach produkcyjnych. Projekt realizowany w dwóch etapach po 12 miesięcy każdy.
Rezultaty:
 • Zrównoważone obciążenie pracochłonności operatorów
 • Odciążenie operatorów z prac zewnętrznych – dostarczanie materiału do gniazd przez Runnera
 • Zwiększenie produktywności o 18%
 • Redukcja czasu przezbrojeń celem zwiększenia elastyczności maszyn (o 50%)
 • Zmniejszenie poziomu zapasów międzywydziałowych o 40%
 • Zmniejszenie opóźnień w dostawach do gniazd o 2/3
Realizacja projektu Skracania Przezbrojeń – SMED dla pilotażowej maszyny. Wyszkoleni operatorzy z wykonywania szybkich przezbrojeń. Standaryzacja podziału pracy podczas przezbrojenia. Opracowanie karty standaryzacji. Skrócenie czynności wewnętrznych. Dalsze wykonywanie warsztatów samodzielnie przez zespół w fabryce.
Rezultaty:
 • Skrócenie przezbrojenia ze 180 do 84 min (podczas warsztatów skalkulowano 103 min)
 • Wzrost elastyczności z 6,17 dni do 2,87 dni (planowano 3,521 dni)
 • Zredukowana minimalna partia produkcyjna o 50%
 • Zredukowany zapas produkcji w toku
Realizacja projektu 5S i Standaryzacji pracy w obszarze montażu stołów. Projekt obejmował swoim zakresem kadrę 25 pracowników. Czas trwania projektu 4 miesiące.
Rezultaty:
 • Wdrożenie 5S i Standardów pracy na obszarze montażu stołów
 • Skrócenie C/T dla montażu o 15%
 • Opracowanie matrycy kompetencji dla rozwoju umiejętności pracowników. Wzrost elastyczności zasobów o 50%
Projekt skoncentrowany na wdrożeniu 5S i standardów pracy. Szkolenia przeszło ponad 100 osób, czas trwania projektu ponad 12 miesięcy.
Rezultaty:
 • Opracowany System 5S i standardy przezbrojeń
 • Wdrożone 5S na 4 obszarach, w przypadku maszyn i przezbrojeń udało się skrócić czas przezbrojenia o 30%
 • Opracowany system szkoleń i rozwoju kompetencji dla pracowników produkcji
Wdrożenie 5S i standaryzacji pracy. Projekt zakładał opracowanie obu systemów dla całej Fabryki i obejmował wdrożenie na dwóch obszarach pilotażowych obróbki plastycznej i konfekcjonowania. Projekt trwał 8 miesięcy. Przeszkolona kadra: 50 osób.
Rezultaty:
 • Wdrożony System 5S i Standaryzacji pracy
 • Standaryzacja objęła 50% całej firmy. Przyniosła skrócenie czasu konfekcjonowania o 20%

Kaizen i liderzy Kaizen rozwiń

PRZYKŁAD WDROŻENIA W BRANŻY ELEKTRONICZNEJ. Zakres projektu: System Kaizen oraz Problem Solving. Czas realizacji: 6 miesięcy. Zasięg: wybrane pilotażowe obszary produkcji
Rezultaty:
 • Opracowany System Kaizen w obszarze produkcyjnym
 • Wyszkolona kadra z zakresu rozwiązywania problemów (Problem Solving)
 • Opracowane karty prowadzenia akcji Kaizen
 • Opracowane Tablice monitoringu wizualnego dla akcji Kaizen
 • Wzrost efektywności w obszarach pilotażowych o 15% w wyniku działań Kaizen
 • Realizacja 30 projektów usprawniających
Realizacja 3 warsztatów szkoleniowych z zakresu projektowania Systemu Kaizen oraz Problem Solving na wybranych obszarach produkcji firmy motoryzacyjnej.
Rezultaty:
 • Opracowany System Kaizen w obszarze produkcyjnym
 • Wyszkolona kadra z zakresu rozwiązywania problemów (Problem Solving)
 • Opracowane karty prowadzenia akcji Kaizen
 • Opracowane Tablice monitoringu wizualnego dla akcji Kaizen
 • Wzrost efektywności w obszarze pilotażowym o 20% w wyniku działań Kaizen
Realizacja projektu poświęconego budowie Systemu Kaizen i Treningu Liderów Kaizen. Projekt trwał 8 miesięcy. Obejmował całą Fabrykę z branży opakowań.
Rezultaty:
 • Opracowany System Kaizen na każdym szczeblu struktury organizacyjnej
 • Wyszkolona kadra z zakresu prowadzenia akcji Kaizen na II poziomach
 • Opracowane karty prowadzenia projektów Kaizen
 • Opracowane Tablice monitoringu wizualnego Kaizen
 • Wzrost zaangażowania kadry w doskonalenie
 • Realizacja przeszło 70 projektów usprawniających
Realizacja 2 warsztatów szkoleniowych Kaizen na wybranym obszarze pilotażowym firmy farmaceutycznej. Udział Kadry produkcyjnej i administracyjnej.
Rezultaty:
 • Opracowany System Kaizen w obszarze produkcyjnym
 • Wyszkolona kadra z zakresu narzędzi doskonalenia Kaizen
 • Opracowane karty prowadzenia projektów Kaizen
 • Realizacja przeszło 20 projektów usprawniających

Kompetencje pracowników rozwiń

Realizacja projektu w zakresie planowania i rozwoju kompetencji w dziale księgowości. Czas trwania projektu 3 miesiące.
Rezultaty:
 • Opracowany zakres wymaganych kompetencji – matryca kompetencji
 • Zdefiniowane ścieżki rozwoju w Dziale Księgowości
 • Opracowany plan szkoleń dla pracowników
 • Wzrost efektywności procesów o 20% z tytułu zarządzania kompetencjami pracowników
Realizacja projektu w zakresie planowania i rozwoju kompetencji w obszarze produkcji. Powiązanie matrycy kompetencji z systemem wynagrodzeń i premiowania. Projekt obejmował całą produkcję. Czas trwania 8 miesięcy.
Rezultaty:
 • Opracowany zakres wymaganych kompetencji na stanowiskach dla 2 Fabryk
 • Opracowana matryca kompetencji i dokonana ocena 360 stopni
 • Zdefiniowany poziom ryzyka na poszczególnych obszarach
 • Zdefiniowana ścieżka rozwoju dla pracowników produkcji dla 2 Fabryk
 • Opracowany plan szkoleń dla pracowników
 • Wzrost elastyczności pracowników o 40%
 • Opracowane wymagania dla systemu wynagrodzeń dla 2 Fabryk
 • Zdefiniowane kryteria przyznawania premii
 • Zwartościowane stanowiska pracy
 • Stworzona siatka płac dla wydziałów produkcji dla 2 Fabryk
 • Aktualizacja wynagrodzeń w 2 Fabrykach dostosowana do wypracowanego systemu
Realizacja projektu w zakresie planowania i rozwoju kompetencji w obszarze produkcji. Powiązanie matrycy kompetencji z systemem wynagrodzeń i premiowania. Projekt obejmował całą produkcję firmy z branży obróbki maszynowej. Czas trwania projektu 6 miesięcy.
Rezultaty:
 • Opracowany zakres wymaganych kompetencji na stanowiskach
 • Opracowana matryca kompetencji i dokonana ocena 360 stopni
 • Zdefiniowany poziom ryzyka na poszczególnych obszarach
 • Zdefiniowana ścieżka rozwoju dla pracowników produkcji
 • Opracowany plan szkoleń dla pracowników
 • Wzrost elastyczności zasobów o 50%
 • Opracowane wymagania dla systemu wynagrodzeń
 • Zdefiniowane kryteria przyznawania premii
 • Zwartościowane stanowiska pracy
 • Stworzona siatka płac dla wydziału produkcji
 • Aktualizacja wynagrodzeń w wydziale produkcji dostosowana do wypracowanego systemu

Rozwój kompetencji miękkich liderów rozwiń

Realizacja projektu miękkiego dla managerów. Projekt obejmował grupę 12 osób i trwał 6 miesięcy. Projekt obejmował następujące zagadnienia: Komunikacje interpersonalną; Zarządzanie zespołem; Motywowanie i angażowanie pracowników w zmiany; Prowadzenie rozmów oceniających; Coaching indywidualny.
Rezultaty:
 • Przeszkolona kadra 12 osób
 • Projekt zakończony pomyślnym zdaniem egzaminu końcowego
 • Uczestnicy przeszli pozytywnie również test coachingowy
Realizacja projektu z zakresu doskonalenia umiejętności managerskich dla Team liderów zespołów produkcyjnych. Projekt pod nazwą „Trening lidera” zawierający następujące zagadnienia: Zasady efektywnej komunikacji; Zarządzanie zespołem, konflikt, sytuacje awaryjne, elementy negocjacji; Organizacja czasu pracy własnej i zespołu; Problem Solving - rozwiązywanie problemów.
Rezultaty:
 • Przeszkolona kadra 30 pracowników
 • Zdobyte umiejętności z w/w zakresu potwierdzone testami wiedzy oraz wzrostem ilości pomyślnie wdrożonych projektów doskonalących
Realizacja projektu miękkiego dla managerów i kierowników. Projekt obejmował grupę 40 osób i trwał 6 miesięcy. Projekt obejmował następujące zagadnienia: Komunikacje interpersonalną; Zarządzanie zespołem; Motywowanie i angażowanie pracowników w zmiany; Prowadzenie rozmów oceniających; Rozwiązywanie konfliktów.
Rezultaty:
 • Przeszkolona kadra 40 osób
 • Umiejętności potwierdzone testami wiedzy oraz zrealizowanymi projektami wewnętrznymi
Realizacja projektu z zakresu doskonalenia umiejętności managerskich dla liderów i kierowników. Projekt pod nazwą „Akademia Managera” zawierający następujące zagadnienia: Zasady efektywnej komunikacji; Kreowanie zespołu i zarządzanie zespołem, konflikt, sytuacje awaryjne, elementy negocjacji; Organizacja czasu pracy własnej i zespołu; Kreatywność w codziennej pracy; Problem Solving – rozwiązywanie problemów.
Rezultaty:
 • Przeszkolona kadra 50 pracowników (liderzy, kierownicy i koordynatorzy)
 • Zdobyte umiejętności z w/w zakresu potwierdzone testami wiedzy oraz wzrostem wyników osiągniętych przez zespoły