Wdrożenie Smart Projekt on-line krok po kroku

Potrzebujesz szybkiej realizacji prostego projektu z naszym zdalnym wsparciem?

Nasz zespół przygotował Smart Projekt On-line czyli szybkie, wspólne i skuteczne wdrożenie projektów z zakresu Lean Management. W zależności od Twoich potrzeb proponujemy wsparcie zdalne lub w formie hybrydowej.

W ramach Smart Projekt realizujemy wdrożenia w następujących obszarach:

  • Poprawa produktywności pracy
  • Wdrożenie szybkich audytów obowiązujących standardów
  • Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami pracowników
  • Skracanie przezbrojeń
  • Redukcja wad produktów w procesie
  • Redukcja awaryjności maszyn
  • Wdrożenie zasad systemowego rozwiązywania problemów
  • Poprawa produktywności i efektywności procesów usługowych
  • Wdrożenie wizualnego zarządzania wynikami
  • Projektowanie przepływu materiałów na hali produkcyjnej i w magazynach

Projekty trwają kilka tygodni, ale uczestnictwo Twoich pracowników we wspólnych sesjach, to tylko 1-2 kilkugodzinne moduły tygodniowo. Zobacz, że może to być proste, a efektywne:


Krok 1

Diagnozujemy zdalnie stan obecny

Na podstawie wywiadów z Liderami/Managerami oraz analizy podstawowych danych, ustalamy przebieg naszego Smart Projekt w możliwie najbardziej efektywnej formie i czasie dostosowanych do możliwości Twojej firmy.

 


Krok 2

Przeprowadzamy szkolenie merytoryczne on-line

Po ustaleniu technicznych warunków zdalnej komunikacji możliwej do zastosowania w Twojej firmie, realizujemy krótkie, przystosowane do poziomu uczestników Smart Projekt szkolenie. Podczas tego spotkania odpowiadamy na pytania i wątpliwości, które mogłyby wystąpić podczas realizacji projektu.

 Krok 3

Realizujemy zdalne warsztaty projektowe

Razem z Twoim zespołem przeprowadzamy warsztaty projektowe, których celem jest zaprojektowanie optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

 


Krok 4

Wspólnie wdrażamy zaprojektowane rozwiązania

Podczas warsztatów wdrożeniowych oraz samodzielnych zadań do realizacji przez Twój zespół, wdrażamy zaprojektowane wcześniej rozwiązania. W trakcie całego wdrożenia nasz konsultant monitoruje przebieg prac oraz służy wsparciem i pomocą.

 Krok 5

Weryfikujemy efekty wprowadzonych zmian

Podczas sesji podsumowującej i na podstawie Twoich danych, filmów, dokumentów i wywiadów, dokonujemy przeglądu osiągniętych efektów. Nasz przegląd to przede wszystkim rekomendacje z konkretnymi propozycjami działań doskonalących.

 


Krok 6

Wprowadzamy działania doskonalące

Doskonalenie nie ma końca. Jeśli wspólnie uznamy, że już teraz potrzebne jest wprowadzenie działań doskonalących, to razem ustalimy ich zakres, przebieg i czas. Twój zespół zrealizuje je samodzielnie lub z naszym wsparciem, gdy uznamy to wspólnie za niezbędne.

  

Krok 7

Monitorujemy realizację działań doskonalących

Jeśli uznasz, że nasze wsparcie daje ci wartość, będziemy monitorować realizację zadań i działań doskonalących w postaci zdalnych przeglądów. Przeglądy z nami dadzą Ci wskazówki do realizacji konkretnych zadań i rozliczenie ich jakości oraz skuteczności.

 


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Wypełnij poniższy formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Temat


Wyrażam zgodę wobec LeanQ Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do ochrony danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).