Wiedza

Młody Lean Lider


 

Więcej

MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

, Gdańsk

    Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce budowy mapy drogowej doskonałości operacyjnej tzw. ROAD MAP. Celem spotkania jest podzielenie się z Państwem naszym doświadczeniem w zakresie budowy trwałego i długoterminowego planu (strategii) doskonalenia przedsiębiorstwa przy współpracy i ukierunkowaniu wszystkich działów na osiąganie wspólnych celów. Doskonałość operacyjna wyraża się takimi miarami jak: terminowość, produktywność, efektywność, jakość oraz elastyczność i […]

Więcej

TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone koncepcji TWI (Training within Industry), która koncentruje się na doskonaleniu szkoleń pracowników do nowej pracy i zadań oraz na budowaniu standardów w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju kadry. Konieczność doskonalenia metod pracy wynika z potrzeb obecnej sytuacji, gdzie kluczem do sukcesu firm rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorczości są ich pracownicy, a […]

Więcej

PROBLEMY NICZYJE CZYLI LOGISTYKA W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

, Gdańsk

  Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce szeroko pojętej logistyki w firmie produkcyjnej.  Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Wiemy też, że jednym z warunków uzyskiwania efektywności jest zarządzanie przepływem informacji od planowania długo i średnioterminowego przez przyjęcia zamówienia, planowanie krótkookresowe, aż do zamówienia materiałów […]

Więcej

Artykuły naszych Konsultantów


„Młody Lean Lider” (Sygnał); Joanna Czerska „Bariery i błędy przy wdrażaniu wizualnego zarządzania wynikami” (Production Manager); Joanna Czerska, Andrzej Biziuk „Wykorzystać każdy gram inteligencji w swojej firmie” (Finanse i Controlling); Joanna Czerska „Kanban – genialny zarządca zapasami?” (Production Manager); Zdzisław Wlazło „Zostałem instruktorem TWI i co dalej?”; Monika Wieczorkowska „ScrumLean: Czy SCRUM jest LEAN?”; Monika Wieczorkowska, Łukasz Gołębiewski […]

Więcej

Konferencje pod patronatem LeanQ Team


Lean Trendy Łódź 4 Forum Nowoczesnego Controllingu Warszawa Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne Wrocław TWI czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy  Gdańsk Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i jej zastosowania” Gdańsk Wizualne zarządzanie wynikami Gdańsk Niezawodność i utrzymanie ruchu w produkcji Olsztyn V i VI Konferencja Qualitas Gdańsk VI Konferencja Naukowo-Techniczna Kraków Mechanika i utrzymanie ruchu […]

Więcej

Raporty z zakresu World Class Management


Juggling the Tradeoffs Between Service Level and Inventory Is risk management in need of the agile touch?    

Więcej

Sukcesy i bariery przy wdrażaniu Lean Management, czyli jak unikać błędów, by skutecznie doskonalić procesy w firmie

, Toruń

Seminaria organizujemy cyklicznie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy seminarium z tego tematu nie jest planowane. Harmonogram planowanych seminariów jest umieszczany na stronie www na bieżąco. Wdrażanie lean management.

Więcej

Wizualne zarządzanie wynikami, czyli jak zarządzać poprzez wskaźniki na wszystkich poziomach firmy

, Gdańsk

  Zapraszamy na seminarium z zakresu zarządzania wynikami poprzez wskaźniki na każdym poziomie organizacji. Celem spotkania jest przedstawienie roli i znaczenia zarządzania wizualnego w zakresie budowy doskonałości operacyjnej. W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli szansę przekonać się, kiedy i w jaki sposób należy stosować wizualne zarządzanie wynikami oraz jak właściwie można powiązać to podejście z efektywnym […]

Więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW


Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom […]

Więcej

Przejdź do archiwum Następna strona