Wiedza

MISTRZ BRYGADZISTA LIDER – SZEFOWIE PIERWSZEJ LINII


Każdy pracownik na linii produkcyjnej powinien wiedzieć, w jaki sposób poprzez realizację swoich zadań przyczynia się do realizacji celów całej organizacji. Przekazanie odpowiedzialności w ręce pracowników bezpośrednio produkcyjnych i uprawnienie ich do samodzielnego podejmowania decyzji prowadzi do wzrostu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i w rezultacie do mobilizacji, by osiągali jak najlepsze wyniki. Z uwagi na silną […]

Więcej

Mapa drogowa doskonałości operacyjnej, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

, Łódź

  Zapraszamy na seminarium biznesowe poświęcone tematyce wdrażania kultury ciągłego doskonalenia w firmach produkcyjnych. „Jeśli wydajesz ROZKAZY i niczego nie tłumaczysz, możesz uzyskać POSŁUSZEŃSTWO, ale żadnej samodzielności. Jeśli wyjaśnisz im swoje CELE, to kiedy oryginalny plan zawiedzie, ZNAJDĄ INNY SPOSÓB, by osiągnąć cel. Tłumaczenie ludziom nie osłabia ich szacunku do Ciebie – dowodzi Twojego SZACUNKU […]

Więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW


Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom […]

Więcej

DOSKONALENIE STRUMIENIA WARTOŚCI


W książce autorka dzieli się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, wskazując Czytelnikowi sprawdzone w praktyce kierunki działań i rozwiązania, których celem jest doskonalenie efektywności procesu realizacji zlecenia inaczej zwanego strumieniem wartości. Książka jest skierowana przede wszystkim do managerów – tych, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni […]

Więcej

ScrumLean

Jak zdobyć umysły pracowników i serca klientów, czyli budujemy plan doskonalenia w firmie usługowej

, Olivia Sky Club, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce wdrażania kultury ciągłego doskonalenia (Kaizen) w firmach usługowych. Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Coraz trudniejszy rynek pracownika i rosnące wymagania klientów każdego dnia generują potrzeby zmian wewnątrz organizacji. Jedną ze skutecznych dróg sprostania tym wyzwaniom jest koncepcja Lean Management/Kaizen. […]

Więcej

TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone koncepcji TWI (Training within Industry), która koncentruje się na doskonaleniu szkoleń pracowników do nowej pracy i zadań oraz na budowaniu standardów w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju kadry. Konieczność doskonalenia metod pracy wynika z potrzeb obecnej sytuacji, gdzie kluczem do sukcesu firm rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorczości są ich pracownicy, a […]

Więcej

Problemy niczyje, czyli logistyka w firmie produkcyjnej

, Łódź, Hotel Campanile al. Józefa Piłsudskiego 27

Zapraszamy na seminarium biznesowe poświęcone tematyce szeroko rozumianej logistyce w firmie produkcyjnej. Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Wiemy też, że jednym z warunków uzyskiwania efektywności jest zarządzanie przepływem informacji, od planowania długo i średnioterminowego, przez przyjęcia zamówienia, planowanie krótkookresowe, aż do zamówienia materiałów […]

Więcej

Przejdź do archiwum Następna strona