Wiedza

5-Whys. Method first handbook


“5xWhys. Handbook” is the first manual for world-famous problem solving technique popularized by the founder of Toyota Industries CO. Ltd. Sakichi Toyoda. The method of solving problems by using a series of questions „why?” is the basis of all production and services management methods, as Lean Management, Six Sigma, Deming’s Total Quality Management, Toyota Production […]

Więcej

Diagram Ishikawy Sposób na rozwiązanie problemu


Diagram Ishikawy, który często zwany jest po prostu diagramem rybiej ości, to wykres o charakterze przyczynowo – skutkowym. Diagram Ishikawy jest metodą rozwiązywania problemów.

Więcej

Jak zdobyć umysły pracowników i serca klientów, czyli budujemy plan doskonalenia w firmie usługowej

, Olivia Sky Club, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce wdrażania kultury ciągłego doskonalenia (Kaizen) w firmach usługowych. Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Coraz trudniejszy rynek pracownika i bardziej wymagający klienci generują każdego dnia potrzeby zmian wewnątrz organizacji. Jedną ze skutecznych dróg sprostania tym wyzwaniom jest koncepcja Lean […]

Więcej

MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

, Gdańsk

    Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce budowy mapy drogowej doskonałości operacyjnej tzw. ROAD MAP. Celem spotkania jest podzielenie się z Państwem naszym doświadczeniem w zakresie budowy trwałego i długoterminowego planu (strategii) doskonalenia przedsiębiorstwa przy współpracy i ukierunkowaniu wszystkich działów na osiąganie wspólnych celów. Doskonałość operacyjna wyraża się takimi miarami jak: terminowość, produktywność, efektywność, jakość oraz elastyczność i […]

Więcej

TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone koncepcji TWI (Training within Industry), która koncentruje się na doskonaleniu szkoleń pracowników do nowej pracy i zadań oraz na budowaniu standardów w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju kadry. Konieczność doskonalenia metod pracy wynika z potrzeb obecnej sytuacji, gdzie kluczem do sukcesu firm rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorczości są ich pracownicy, a […]

Więcej

PROBLEMY NICZYJE CZYLI LOGISTYKA W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

, Gdańsk

  Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce szeroko pojętej logistyki w firmie produkcyjnej.  Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Wiemy też, że jednym z warunków uzyskiwania efektywności jest zarządzanie przepływem informacji od planowania długo i średnioterminowego przez przyjęcia zamówienia, planowanie krótkookresowe, aż do zamówienia materiałów […]

Więcej

Artykuły naszych Konsultantów


„Strategiczny balans” (Production Manager); Joanna Czerska „Plan w rękach ERP” (Production Manager); Arkadiusz Tałałaj „Młody Lean Lider” (Sygnał); Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski „Bariery i błędy przy wdrażaniu wizualnego zarządzania wynikami” (Production Manager); Joanna Czerska, Andrzej Biziuk „Wykorzystać każdy gram inteligencji w swojej firmie” (Finanse i Controlling); Joanna Czerska „Kanban – genialny zarządca zapasami?” (Production Manager); Zdzisław […]

Więcej

Konferencje pod patronatem LeanQ Team


Forum Finanse i Controlling „Jak lean controlling wspomaga lean enterprise” Warszawa Jak zdobyć umysły pracowników i serca klientów Gdańsk Lean Trendy Łódź 4 Forum Nowoczesnego Controllingu Warszawa Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne Wrocław TWI czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy  Gdańsk Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i jej zastosowania” Gdańsk Wizualne zarządzanie wynikami Gdańsk Niezawodność i utrzymanie ruchu […]

Więcej

Raporty z zakresu World Class Management


Trendy KPI Juggling the Tradeoffs Between Service Level and Inventory Is risk management in need of the agile touch?    

Więcej

Sukcesy i bariery przy wdrażaniu Lean Management, czyli jak unikać błędów, by skutecznie doskonalić procesy w firmie

, Toruń

Seminaria organizujemy cyklicznie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy seminarium z tego tematu nie jest planowane. Harmonogram planowanych seminariów jest umieszczany na stronie www na bieżąco. Wdrażanie lean management.

Więcej

Przejdź do archiwum Następna strona