Wiedza

MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

, Gdańsk

    Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce budowy mapy drogowej doskonałości operacyjnej tzw. ROAD MAP. Celem spotkania jest podzielenie się z Państwem naszym doświadczeniem w zakresie budowy trwałego i długoterminowego planu (strategii) doskonalenia przedsiębiorstwa przy współpracy i ukierunkowaniu wszystkich działów na osiąganie wspólnych celów. Doskonałość operacyjna wyraża się takimi miarami jak: terminowość, produktywność, efektywność, jakość oraz elastyczność i […]

Więcej

TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

, Gdańsk

Zapraszamy na seminarium poświęcone koncepcji TWI (Training within Industry), która koncentruje się na doskonaleniu szkoleń pracowników do nowej pracy i zadań oraz na budowaniu standardów w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju kadry. Konieczność doskonalenia metod pracy wynika z potrzeb obecnej sytuacji, gdzie kluczem do sukcesu firm rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorczości są ich pracownicy, a […]

Więcej

PROBLEMY NICZYJE CZYLI LOGISTYKA W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

, Gdańsk

  Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce szeroko pojętej logistyki w firmie produkcyjnej.  Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Wiemy też, że jednym z warunków uzyskiwania efektywności jest zarządzanie przepływem informacji od planowania długo i średnioterminowego przez przyjęcia zamówienia, planowanie krótkookresowe, aż do zamówienia materiałów […]

Więcej

Artykuły naszych Konsultantów


„Kanban – genialny zarządca zapasami?” (Production Manager) ; Zdzisław Wlazło „Zostałem instruktorem TWI i co dalej?” Monika Wieczorkowska „ScrumLean: Czy SCRUM jest LEAN?” Monika Wieczorkowska; Łukasz Gołębiewski „Wykorzystanie wskaźników efektywności” (Finanse i Controlling) ; Joanna Czerska, Łukasz Gołębiewski „Wizualne zarządzanie wynikami” (Production Manager) ; Andrzej Biziuk „Sales & Operations Planning – kluczowe narzędzie integracji logistyki z celami firmy” (Logistyka a […]

Więcej

Konferencje pod patronatem LeanQ Team


TWI czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy  Gdańsk Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i jej zastosowania” Gdańsk Wizualne zarządzanie wynikami Gdańsk Niezawodność i utrzymanie ruchu w produkcji Olsztyn V i VI Konferencja Qualitas Gdańsk VI Konferencja Naukowo-Techniczna Kraków Mechanika i utrzymanie ruchu Gdańsk Techniki lean w produkcji Warszawa

Więcej

Raporty z zakresu World Class Management

Sukcesy i bariery przy wdrażaniu Lean Management, czyli jak unikać błędów, by skutecznie doskonalić procesy w firmie

, Toruń

Seminaria organizujemy cyklicznie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy seminarium z tego tematu nie jest planowane. Harmonogram planowanych seminariów jest umieszczany na stronie www na bieżąco. Wdrażanie lean management.

Więcej

Wizualne zarządzanie wynikami, czyli jak zarządzać poprzez wskaźniki na wszystkich poziomach firmy

, Gdańsk

  Zapraszamy na seminarium z zakresu zarządzania wynikami poprzez wskaźniki na każdym poziomie organizacji. Celem spotkania jest przedstawienie roli i znaczenia zarządzania wizualnego w zakresie budowy doskonałości operacyjnej. W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli szansę przekonać się, kiedy i w jaki sposób należy stosować wizualne zarządzanie wynikami oraz jak właściwie można powiązać to podejście z efektywnym […]

Więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW


Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom […]

Więcej

DOSKONALENIE STRUMIENIA WARTOŚCI


W książce autorka dzieli się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, wskazując Czytelnikowi sprawdzone w praktyce kierunki działań i rozwiązania, których celem jest doskonalenie efektywności procesu realizacji zlecenia inaczej zwanego strumieniem wartości. Książka jest skierowana przede wszystkim do managerów – tych, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni […]

Więcej

Przejdź do archiwum Następna strona