ADMINISTRACJA PUBLICZNA – POPRZEZ PROCES DO STRUKTURY. KONCEPCJA INSTYTUCJI KATASTRU

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – POPRZEZ PROCES DO STRUKTURY. KONCEPCJA INSTYTUCJI KATASTRU
Autor: Bogdan Nogalski, Adam Klimek Wydawca: CeDeWu Rok wydania: 2014 Liczba stron: 187 Wymiary: 165 x 235 mm ISBN: 978-83-7556-672-7 Zamów

O autorze:

Bogdan Nogalski, Adam Klimek

O książce

Książka koncentruje się na specyficznym, choć niezwykle silnie oddziałującym na wiele dziedzin państwa segmencie administracji, pokazując na konkretnym przykładzie jak zmieniać funkcjonowanie administracji i w ten sposób zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego, podnieść jakość życia mieszkańców naszego kraju oraz zwiększyć zaufanie obywateli do instytucji państwa.

Pierwsza część książki wprowadza czytelnika w świat nauk organizacji i zarządzania. Objaśnia, czym jest organizacja, struktura organizacyjna, proces w rozumieniu organizacyjnym. Opisuje instrumenty organizacji i zarządzania ze szczególnym podkreśleniem roli instrumentów procesowych. Przedstawia administrację publiczną jako organizację i opisuje jej formy organizacyjne. Wkracza także w świat makroekonomii przedstawiając wpływ instytucji państwa na wskaźniki makroekonomiczne oraz własność jako czynnik rozwoju gospodarczego.

Druga część książki poświęcona jest analizie funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej, koncepcji przebudowy struktury organizacyjnej administracji publicznej w tym obszarze (koncepcji instytucji katastru) oraz wykazaniu, że przebudowa ta:

– usprawni administracyjną obsługę procesów inwestycyjnych,

– podniesie bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami,

– wzmocni ochronę praw własności do gruntów i granic tych praw,

– zwiększy tempo wzrostu gospodarczego.

Książka powstała w oparciu o 20-letnie doświadczenie w doskonaleniu funkcjonowania administracji w obszarze geodezji i kartografii.


Książkę można nabyć na stronie:

http://cedewu.pl/Administracja-Publiczna-poprzez-proces-do-struktury-Koncepcja-instytucji-katastru,p,902