MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

Data seminarium: 20 grudnia 2016 Miejsce: Gdańsk Cena: bezpłatne* Godziny: 9:00 -14:30

 

 

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce budowy mapy drogowej doskonałości operacyjnej tzw. ROAD MAP.

Celem spotkania jest podzielenie się z Państwem naszym doświadczeniem w zakresie budowy trwałego i długoterminowego planu (strategii) doskonalenia przedsiębiorstwa przy współpracy i ukierunkowaniu wszystkich działów na osiąganie wspólnych celów.

Doskonałość operacyjna wyraża się takimi miarami jak: terminowość, produktywność, efektywność, jakość oraz elastyczność i szybkość reakcji na zamówienia Klienta. Rezultatem jest zaś poprawa rentowności przedsiębiorstwa osiągana poprzez zaangażowanie „każdego grama inteligencji” znajdującego się w organizacji.

Czynnikiem wyróżniającym Road Map jest  ułożenie planu działań spójnego dla całej firmy i odpowiadającego na cele, które stawia przed sobą przedsiębiorstwo.

Seminarium jest też tym wydarzeniem, które pozwala  na szeroką wymianę doświadczeń i daje szansę na poznanie sprawdzonych w praktyce metod podejścia do efektywnego zarządzania tzw. operacjami.

 

Seminarium dedykujemy przede wszystkim dyrektorom firm produkcyjnych i usługowych, managerom odpowiedzialnym za wynik finansowy firmy, dyrektorom i kierownikom działów HR oraz współpracującym z nimi koordynatorom doskonalenia procesów.

PROGRAM

 • Rozpoczęcie seminarium: godz. 9:00
 • Przedstawienie tematu oraz LeanQ Team i Partnerów
 • Prezentacja firmy Solution: „7 kroków budowania zaangażowania”
 • Po co doskonalić?
 • Mapowanie jako źródło celów
 • Warsztat:  „Dobór narzędzi doskonalenia”
  • Przerwa kawowa
 • Throughput Accounting jako sposób zarządzania ograniczeniami
 • Podstawy budowy mapy drogowej
 • Planowanie działań na osiach doskonalenia
 • Warsztat: „Definiowanie miar i planowanie działań na osiach doskonalenia”
  • Przerwa kawowa
 • Droga do doskonałości operacyjnej na przykładzie firmy FLSmidth MAAG Gear
 • Jak budować mapę drogową doskonałości
 • Warsztat: „Budowa mapy drogowej”
  • Przerwa kawowa
 • Czy warto ruszać tą drogą
 • Podsumowanie i zakończenie seminarium – godz. 14.30

 

Partnerzy merytoryczni:

solution logo  Znalezione obrazy dla zapytania flsmidth maag gear

Patroni medialni :

 Lean centerAgro MSI utrzymanie ruchu C&B

*Firma może skorzystać z bezpłatnego udziału w seminariach organizowanych przez LeanQ Team nie częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy (max 2 osoby z grupy docelowej tematu seminarium).
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość odpłatnego udziału w seminarium.
Ilość miejsc ograniczona z powodu warsztatowego charakteru seminarium. Gwarancją uczestnictwa jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez LeanQ Team nie później niż 7 dni przed seminarium.