MISTRZ BRYGADZISTA LIDER – SZEFOWIE PIERWSZEJ LINII

MISTRZ BRYGADZISTA LIDER – SZEFOWIE PIERWSZEJ LINII
Autor: Dorota Mejri Wydawca: Infor PL S.A. Rok wydania: 2019 Liczba stron: 184 Wymiary: 145 x 205 mm ISBN: 978-83-8137-659 Zamów

O autorze:

Dorota Mejri – Psycholog, coach, konsultant, trener biznesu. Szkolenia prowadzi od 17 lat. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu , Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Krakowskiej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego na UŁ. Posiada certyfikaty CoachWise Coaching Essentials oraz CoachWise Mentoring Essentials. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji menedżerskich, efektywności osobistej oraz warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczych, m.in. dla PKO BP S.A. (wprowadzenie i realizacja nowej strategii personalnej), Renault Kiljańczyk (analiza CRM). Jest współrealizatorką projektu standaryzacji obsługi klienta z kilkunastu zakładach energetycznych w Polsce, a także konsultantem i audytorem w zakresie wprowadzania i realizacji standardów obsługi klienta dla PGE Dystrybucja S.A. Przygotowała i zrealizowała projekt coachingu dla kadry menedżerskiej Veolii, którym objęto 26 dyrektorów i kierowników firmy. Osobiście przeprowadziła 10 procesów coachingowych w tym projekcie. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy Experiential Educators Europe, prowadząc warsztaty poza granicami Polski.

O książce

Każdy pracownik na linii produkcyjnej powinien wiedzieć, w jaki sposób poprzez realizację swoich zadań przyczynia się do realizacji celów całej organizacji. Przekazanie odpowiedzialności w ręce pracowników bezpośrednio produkcyjnych i uprawnienie ich do samodzielnego podejmowania decyzji prowadzi do wzrostu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i w rezultacie do mobilizacji, by osiągali jak najlepsze wyniki. Z uwagi na silną korelację pomiędzy pracownikiem, maszyną, którą operuje, i jakością wytwarzanego produktu kluczowe jest zapewnienie dostępu do danych, jasne określenie tego, co działa, a co nie i zachęcanie ludzi do podejmowania decyzji na podstawie danych i faktów oraz przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych problemów. Zadaniem lidera jest wspieranie ludzi w dążeniu do realizacji wyznaczonych im celów, motywowanie ich do podejmowania wysiłków, bycie coachem i tworzenie inspirujących warunków pracy. Książka podpowiada, w jaki sposób to zrobić. Zawiera wiele cennych wskazówek i przykładów pomocnych w pracy mistrza, brygadzisty i lidera zespołu.

Jeżeli jesteś brygadzistą, mistrzem, liderem produkcji i wiesz, jak wiele zależy od Ciebie, aby Twój zespół był zaangażowany i skuteczny, ale nie wiesz, jak to osiągnąć, ta książka jest dla Ciebie. Znajdziesz w niej wiele pomysłów, ćwiczeń i porad, które mogą Cię zainspirować i będziesz je mógł sprawdzić w praktyce.

Książka „MISTRZ, BRYGADZISTA, LIDER – SZEFOWIE PIERWSZEJ LINII” skupia się przede wszystkim na obszarze tzw. kompetencji miękkich, które odgrywają kluczową rolę w pracy lidera produkcji.

Dowiesz się z niej m.in.:

  • Jak ważny jest autorytet lidera i jak go zbudować.
  • W jaki sposób wdrażać nowego pracownika i instruować go na stanowisku pracy.
  • Jak motywować pracowników, aby wzrastało ich zaangażowanie.
  • W jaki sposób przeprowadzić zespół przez zmianę.

 

Książka jest również przeznaczona dla HR-owców, którzy otrzymują gotowy poradnik. Dzięki niemu mogą zaopatrzyć liderów produkcji w niezbędną wiedzę i kompetencje, które pomogą im lepiej zrozumieć i skutecznie realizować wiele zadań.


Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………………….. 7
Lider pierwszej linii, czyli kto?…………………….13
Co buduje autorytet lidera …………………………..21
O wartościach na dobry początek…………….27
Nowy pracownik, nowe zadania …………………35
Lider produkcji jako nauczyciel
(instruktor)…………………………………………………………39
Przygotowanie pracownika do nauki nowego zadania……………………………………………………45
Jak nauczysz, tak będziesz miał………………………………..49
Instruowanie na stanowisku pracy……………………….54
Lider produkcji jako mistrz motywacji…..61
Kilka słów o pieniądzach……………………………………………62
I o poczuciu bezpieczeństwa……………………………………..69
Wykorzystaj pozafinansowe metody budowania zaangażowania…………………………….72
Informacja i komunikowanie oczekiwań pracownikom …………………………..75
Wyjaśnianie nowych zadań …………………………….87
Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom……………………………………………………..93
Korygowanie niewłaściwych zachowań…………….94
Docenianie i chwalenie ……………………………………………….98
Lider dba o zaangażowanie pracowników………………………………………………….. 105
Delegowanie ………………………………………………………….. 109
Wspieraj współpracę, unikaj rywalizacji……………………………………………………….. 119
Co jeszcze buduje zespół ……………………………….. 139
Wspieranie pracowników w procesie zmian …………………………………………………………………….. 147
Dlaczego pracownicy boją się zmian ………………………………………151
Źródło oporu nr 1
Niezrozumienie potrzeby zmian przez pracowników………………………………153
Źródło oporu nr 2
Pracownicy nie są angażowani w zmiany……………………………………………………..157
Źródło oporu nr 3
Niepewność co do skutków zmian ………………………………………………………………..164
Źródło oporu nr 4
Niepewność pracowników co do przydatności ich wiedzy i doświadczenia po wprowadzeniu zmian…………………………………………………………….169
Źródło oporu nr 5
Zbyt dużo dodatkowej pracy w okresie wprowadzania zmian ………172
Źródło oporu nr 6
Niechęć do nagłych i niespodziewanych zmian…………………..173
Zakończenie ………………………………………………………….. 180
Podziękowania …………………………………………………….. 181
Literatura ………………………………………………………………. 182