PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN MANUFACTURING

PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN MANUFACTURING
Autor: Joanna Czerska Wydawca: LeanQ Team Rok wydania: 2014 Liczba stron: 169 Wymiary: 210 x 297 mm ISBN: 978-83-938415-1-6 Zamów

O autorze:

JOANNA CZERSKA – dr inż. w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu Lean Management. Od 2003 roku prowadzi firmę doradczą LeanQ Team, współpracuje z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim prowadząc zajęcia dla studentów oraz wspólne projekty. Jako partner Sustainable Performance Improvement Network rozwija międzynarodowe projekty współpracy dla przedsiębiorstw z Europy i ich oddziałów na świecie. Zrealizowała z sukcesem kilkaset szkoleń, warsztatów i projektów z zakresu Lean Management kształcąc kadry oraz wspierając polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności. Specjalizuje się w doskonaleniu procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowiskach spec. ds. organizacji produkcji, dyrektora produkcji, wykładowcy Politechniki Gdańskiej, managera przedsiębiorstwa usługowego oraz doradcy międzynarodowych koncernów i polskich firm – od spółek giełdowych po firmy rodzinne.

O książce

Książka jest napisana w formie podręcznika, w którym autorka w sposób przystępny i uporządkowany opisuje najbardziej popularne metody i narzędzia filozofii  zarządzania prowadzącej do eliminowania marnotrawstwa oraz poprawy jakości produktów i procesów. Książka skierowana jest do studentów i tych, którzy chcą poznać warunki funkcjonowania firm i realne problemy, z którymi spotyka się każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w procesie realizacji zlecenia. Do managerów, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni przed zadaniem redukcji zapasów, zwiększenia wydajności produkcji i produktywności.


Spis treści
Rozdział I Lean w pigułce. Opis koncepcji i narzędzi Lean
I-1. Filozofia Lean i jej historia
I-2. Kluczowe zasady i cechy Lean
I-3. Efektywność Lean. Oczekiwane rezultaty systemu produkcyjnego Lean

Rozdział II Rola pracowników w „odchudzonej” organizacji
II-1. Pracownik jako motor działań doskonalących
II-2. Przygotowanie
II-3. Zasoby ludzkie
II-4. Struktura organizacyjna Lean
II-5. Problemy polskich przedsiębiorstw

Rozdział III 5S- organizacja stanowiska pracy
III-1. Istota systemu 5S
III-2. Metodyka wdrażania technik 5S
III-3. Projekt opracowania i wprowadzenia systemu organizacji stanowisk pracy 5S
III-3.1. Przykładowe rozwiązanie. Fabryka 1
III-3.2. Przykładowe rozwiązanie. Fabryka 2

Rozdział IV Standaryzacja pracy
IV-1. Podstawowe wiadomości dotyczące standaryzacji pracy
IV-2. Standardy pracy
IV-3. Wytyczne do tworzenia kart standaryzacji pracy
IV-4. Wytyczne do tworzenia kart standaryzacji przezbrojeń i konserwacji

Rozdział V Zapobieganie błędom. Metody korekty błędów
V-1. System zapobiegania błędom Poka-Yoke
V-2. Zasady stosowania systemu Poka-Yoke
V-3. Sposoby zapobiegania błędom
V-4. Metody korekty błędów

Rozdział VI Jak stymulować i kontrolować przebieg doskonalenia pracowników. Trening krzyżowy
VI-1. Do czego służy analiza kompetencji
VI-2. Przebieg procesu analizy kompetencji pracowników
VI-3. Ocena dotychczasowych kompetencji na stanowisku w tym identyfikacja najlepszych pracowników

Rozdział VII Ciągły przepływ
VII-1. Wprowadzenie ciągłego przepływu
VII-2. Kroki wdrożenia ciągłego przepływu
VII-3. Wydajność gniazda a liczba operatorów
VII-4. Wymagania dla wyposażenia gniazda

Rozdział VIII SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
VIII-1. Rola szybkich przezbrojeń
VIII-2. Struktura produkcji. Schematyczny zarys produkcji
VIII-3. Operacje przezbrajania w przeszłości oraz tradycyjne strategie ich usprawnienia
VIII-4. Podstawowe zasady systemy SMED
VIII-5. Etapy zastosowania metody SMED
VIII-6. Mechanizacja
VIII-7. Korzyści z zastosowania systemu SMED
VIII-8. Przykład- skracanie czasu przezbrojenia prasy

Rozdział IX System Kanban
IX-1. Wprowadzenie do systemu ssącego (systemu Kanban)
IX-2. Elementy systemu Kanban
IX-3. Rodzaje kart Kanban
IX-4. Równoważenie poziomu produkcji za pomocą Heijunki

Rozdział X Total Productive Maintenance
X-1. Wstęp do produktywnego utrzymania ruchu
X-2. OEE – Miernik strat w eksploatacji
X-3. Etapy wdrażania TPM

Podsumowanie
Podziękowania
Bibliografia
Spis rysunków
Spis przykładów
Spis tabel