Wizualne zarządzanie wynikami, czyli jak zarządzać poprzez wskaźniki na wszystkich poziomach firmy

Data seminarium: 04 września 2015 Miejsce: Gdańsk Cena: bezpłatne* Godziny: 9.00 - 14.30

 

Zapraszamy na seminarium z zakresu zarządzania wynikami poprzez wskaźniki na każdym poziomie organizacji. Celem spotkania jest przedstawienie roli i znaczenia zarządzania wizualnego w zakresie budowy doskonałości operacyjnej. W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli szansę przekonać się, kiedy i w jaki sposób należy stosować wizualne zarządzanie wynikami oraz jak właściwie można powiązać to podejście z efektywnym planowaniem działań doskonalących. Seminarium jest tym wydarzeniem, które pozwala też na szeroką możliwość wymiany wieloletnich doświadczeń i daje możliwość poznania nowych metod podejścia do efektywnego zarządzania wynikami.

 

Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Performance Management) to:

 • efektywny sposób komunikacji w zakresie przekazywania istotnych informacji dotyczących wyników pracy działu/obszaru
 • łatwiejszy i szybszy sposób na identyfikację i diagnozę problemów
 • bieżący monitoring sytuacji i szybka reakcja na pojawiające się problemy
 • możliwość ciągłego doskonalenia ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnych wyników

 

Seminarium dedykujemy przede wszystkim dyrektorom firm, dyrektorom i kierownikom działów oraz współpracującym z nimi koordynatorom doskonalenia procesów, pełnomocnikom ds. jakości oraz liderom zespołów.

Zapraszamy i do zobaczenia!

 

PROGRAM

 • Rozpoczęcie seminarium: godz. 9:00
 • Powitanie i prezentacja firmy LeanQ Team i Partnerów
 • Warsztat: Budowa piramidy celów i miar
 • Wystąpienie Partnera
 • Warsztat: Zasady właściwego doboru wskaźników
 • Prezentacja firmy wdrażającej PVM
 • Warsztat: Projektowanie tablicy wizualnej
 • Podsumowanie seminarium
 • Zakończenie seminarium: godz. 14:30

 

Patroni medialni:

utrzymanie ruchu Agro    MSI      C&B          energoelektronika

 

* Udział w seminarium jest bezpłatny raz w roku dla max 2 osób z jednej firmy.

Firma może skorzystać z bezpłatnego udziału w seminariach organizowanych przez LeanQ Team nie częściej niż 1 raz w okresie 12 miesięcy.

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość odpłatnego udziału w seminarium.

Ilość miejsc ograniczona. Gwarancją uczestnictwa jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez LeanQ Team nie później niż 7 dni przed seminarium.