ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW
Autor: Joanna Czerska Wydawca: LeanQ Team Rok wydania: 2015 Liczba stron: 85 Wymiary: 210 x 297 mm ISBN: 978-83-938415-3-0 Zamów

O autorze:

JOANNA CZERSKA – dr inż. w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu Lean Management. Od 2003 roku prowadzi firmę doradczą LeanQ Team, współpracuje z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim prowadząc zajęcia dla studentów oraz wspólne projekty. Jako partner Sustainable Performance Improvement Network rozwija międzynarodowe projekty współpracy dla przedsiębiorstw z Europy i ich oddziałów na świecie. Zrealizowała z sukcesem kilkaset szkoleń, warsztatów i projektów z zakresu Lean Management kształcąc kadry oraz wspierając polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności. Specjalizuje się w doskonaleniu procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowiskach spec. ds. organizacji produkcji, dyrektora produkcji, wykładowcy Politechniki Gdańskiej, managera przedsiębiorstwa usługowego oraz doradcy międzynarodowych koncernów i polskich firm – od spółek giełdowych po firmy rodzinne.

O książce

Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów.

Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom podejmować mądre decyzje dotyczące redukcji zapasów. Mądre, czyli bezpieczne dla przedsiębiorstwa, czyli nie zwiększające ryzyka opóźnienia realizacji zlecenia produkcji lub zlecenia klienta z powodu braku materiału , półwyrobu czy wyrobu gotowego.

Staram się przeprowadzić czytelnika przez zasady obliczania zapasów, dobór metod zarządzania zapasami oraz kroki podejmowania decyzji o tym o ile i w jakim obszarze można je zredukować, tak, by stawiane cele były rozsądne i możliwe do osiągnięcia w wymaganym czasie.

Jednocześnie dokładam starań, by pokazać jak wiele osób i działów ma wpływ na poziom zapasów oraz jak ważna jest wspólpraca przy ich obniżaniu.


Spis treści
Wstęp
1. Dwa podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem – MRP i Kanban
2. Klient i dostawca zapasu
3. Czy potrzebny nam zapas?
4. Kalkulacja zapasu
– Zapas rotujący
– Zapas buforowy
– Zapas bezpieczeństwa
– Przypadek szczególny – Re-Order point
– Przypadek szczególny – Bufor Heijunki
5. Analiza rotacji czyli zachowania Klienta zapasu
– Małe abc
– Duże ABC
– XYZ
– Wiekowanie zapasu
6. Elastyczność procesu wytwórczego sposobem na zmniejszenie cyklu odnowienia zapasu
– Jak wyznaczyć liczbę pozycji asortymentowych?
– Jak wyznaczyć możliwą liczbę przezbrojeń?
– Minimalna partia uruchomieniowa
– Modelowanie EPE pod potrzeby planowania produkcji
7. Lej różnicowania produkcji narzędziem optymalizacji łańcucha dostaw
8. Podział odpowiedzialności za zapasy
9. Aktualizacja zapasu
10. Podsumowanie

Literatura
Literatura uzupełniająca
Słowniczek