Specjalista Lean to coraz częściej niezbędne w firmie stanowisko lub funkcja. Funkcja, przed którą stawiane są wyzwania wspierania liderów i zespołów wdrożeniowych, budowania zaangażowania i motywowania współpracowników do ciągłego doskonalenia. Rola, za którą stoi duża odpowiedzialność i brak własnego zespołu. Zadania, którym towarzyszy często osamotnienie i niekiedy brak wsparcia ze strony managerów. A czasem też dodatkowo opór pracowników…” Tak napisała Joanna Czerska promując nasz program rozwojowy „Certyfikowany Specjalista Lean

Zatem, kim właściwie jest „Certyfikowany Specjalista Lean” czyli CSL? Pobawmy się w skojarzenia w oparciu o akronimy:

Na początek – kim na pewno nie jest?

CSL, czyli Champion Samodzielnie Leanujący

Zdecydowanie nie! To chyba najgorszy sposób podejścia do doskonalenia. Pojawia się w organizacjach, które traktują lean ultra narzędziowo. Taki „model transformacji/implementacji lean” z góry skazany jest na niepowodzenie. Nie da się w pojedynkę, mając nawet znakomitą wiedzę ekspercką zmienić trwale zasad funkcjonowania całej firmy.

Zatem kim jest CSL i jaka jest jego rola w organizacji?

CSL, czyli Cztery „S” Lansujący

Dlaczego „cztery” – spytacie – przecież „eSów” jest co najmniej pięć!
Otóż dlatego, że domeną „leanowca” są 4 pierwsze „S”. Piątym musi się podzielić. Sam może poprowadzić zespół do etapu modyfikacji standardów, ale nie jest w stanie samodzielnie zapewnić trwałości dokonanych zmian. Tu również potrzebne jest wsparcie Szefostwa – jego pomoc/zaangażowanie w utrwalenie nawyku działania według nowych standardów. Utwierdzenie, mocą autorytetu formalnego, że tak właśnie trzeba i to jest ważne. Piąte „S” wymaga skoordynowanych działań wszystkich „interesariuszy”.

CSL, czyli Coach Szkolący Ludzi

Skoro samotne działanie CSL nie może dać pożądanych długofalowych efektów, to nasuwa się oczywisty wniosek, że zadaniem specjalisty lean jest również angażowanie współpracowników. Zachęcanie ich do rozsądnych eksperymentów i codziennej aktywności. Efektywność dalszych działań będzie proporcjonalna do liczby ludzi naprawdę rozumiejących metodologię lean. Świadomy specjalista rozwija swój „warsztat trenerski” i dobiera adekwatne metody szkoleniowe: prezentacje, warsztaty, gry symulacyjne.

CSL, czyli Cały Strumień Lustrujący

Umiejętność inspirowania, przewodzenia i nawiązywania pozytywnych relacji bardzo uprawdopodabnia odniesienie sukcesu. Nie jest jednak jego warunkiem wystarczającym.
Specjalista lean to ktoś, kto szeroko patrzy na proces, określa jego etapy, dostrzega straty. Jako ekspert tworzy mapy strumienia wartości, na ich podstawie identyfikuje zakłócenia w przepływie.

CSL, czyli Coś Skrupulatnie Liczący

Mapy nie wystarczy jedynie narysować. Mapa musi zawierać też dane. Ich analiza poparta odpowiednimi obliczeniami i skutkująca trafnymi wnioskami jest podstawą działań doskonalących, a następnie – potwierdzeniem słuszności wyboru priorytetów.
Analizy i obliczenia są chlebem powszednim „leanowca”. Specjalista Lean liczy czasy, poziomy zapasów, koszty, potencjalne i potwierdzone oszczędności, poziomy wskaźników…

CSL, czyli Codzienne Słabości Leczący

A skoro mowa o wskaźnikach, to świadomy CSL wykorzystuje je na co dzień do angażowania pracowników w zarządzanie. Dobierając odpowiednie miary i monitorując ich poziom, uczy szybkiej identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. Wyrabia umiejętność kreatywnego działania, daje poczucie sprawczości. Pomaga wypracować nawyk natychmiastowego reagowania na napotykane problemy i umiejętności radzenia sobie z nimi już u źródła.

CSL, czyli Czasochłonne Straty Likwidujący

Kompetentny CSL potrafi też metodycznie zareagować i poprowadzić zespół, kiedy ten napotka problem, z którym nie potrafi sobie w sposób nawykowy/intuicyjny poradzić. W takich sytuacjach dobywa ze swojego „toolboxa” narzędzia problem solving. Pozornie proste, ale skrywające również pułapki czyhające na niedoświadczonych adeptów rozwiązywania „procesowych zagadek”.

Zatem podsumowując CSL to Człowiek o Stu Licach 😉

Jak widać ról i zadań, związanych za stanowiskiem CSL jest sporo: od organizowania warsztatów i szkoleń, poprzez analizę potencjału i proponowanie działań doskonalących, aż do przewodzenia zespołom problemowym w obszarze merytorycznym. Wymaga to od CSL szerokich kompetencji. Twardych: narzędziowych oraz miękkich: relacyjnych. Warto o nie zadbać. Odpowiednie ich wykorzystanie jest odpowiedzialnością CSL. Natomiast w dłuższej  perspektywie transformacji całej firmy, CSL jest wsparciem dla menedżerów i liderów zespołów. A to oni w pierwszej kolejności odpowiadają za wyniki doskonalenia.

Czy warto mieć w firmie Certyfikowanego Specjalistę Lean?

Myślę, że o tym przekonani byli już nasi przodkowie. Może jeszcze nie potrafili wyrazić tego precyzyjnie, ale swoje pozytywne nastawienie i oczekiwania wyrazili w dobrze znanym porzekadle:

„Gdy się nie ma CSL*, to się lubi, co się ma”. 😉

My na szczęście żyjemy już w czasach, kiedy każdy może być/mieć CSL.

A jakiego? Najlepiej – Certyfikatem SLegitymującego! 🙂

*) – co się lubi (arch.: Certyfikowany Specjalista Lean)

ZOBACZ TEŻ

kurs Certyfikowany Specjalista Lean