Kontakt | LeanQTeam

LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

NIP: 5842726243
REGON: 221602883
KRS 0000409401
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 188 500 zł (opłacony w całości)


Zarząd LeanQ Team

Joanna Czerska

Joanna Czerska

Prezes Zarządu, Dyrektor Merytoryczny i Konsultant LeanQ Team

Andrzej Biziuk

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team


Skontaktuj się z nami

Kamila Kamieniecka

Kamila Kamieniecka

Koordynator ds. projektów

501 782 829
Karolina Łapińska

Karolina Łapińska

Koordynator ds. szkoleń otwartych

508 714 377
Aleksandra Wiśniewska

Aleksandra Wiśniewska

Kierownik biura

501 528 410
Anna Waryś

Anna Waryś

Koordynator ds. organizacji szkoleń

501 558 574

Masz wyzwanie i potrzebujesz wsparcia?