FAQ | LeanQTeam

Home / Najczęściej zdawane pytania


Zobacz najczęściej zadawane pytania

1. Czy oferowane szkolenie otwarte można zamówić w wersji szkolenia zamkniętego?

Tak. Wszystkie nasze szkolenia otwarte realizujemy również w postaci szkoleń i warsztatów zamkniętych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta.

2. Czy LeanQ Team organizuje szkolenia warsztatowe na terenie Klienta?

Tak. Organizujemy warsztaty w siedzibie firmy Klienta, w przypadku kiedy celem jest wspólne zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań dedykowanych Klientowi.

3. Jaka jest możliwa minimalna i maksymalna liczba osób na szkoleniu zamkniętym?

Standardowa grupa liczy od 4 do 12 osób. Jednak te liczby mogą być różne w zależności od rodzaju szkolenia np. niektóre szkolenia z grami symulacyjnymi mogą być realizowane nawet do 18 osób lub wielokrotności standardowej liczby uczestników.

4. Czy LeanQ Team prowadzi audyty całej organizacji?

Tak, prowadzimy audyty. Zakres audytu zawsze jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

5. Czy usługi LeanQ Team mogą być dofinansowane ze środków publicznych

Tak. LeanQ Team posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Więcej o finansowaniu

6. Czy LeanQ Team posiada własne autorskie gry symulacyjne z zakresu lean?

Tak. Jesteśmy w Polsce liderem w zakresie budowania świadomości poprzez szkolenia z naszymi autorskimi grami symulacyjnymi. Więcej o grachLeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

e-mail: biuro@lean.info.pl