Finansowanie | LeanQTeam

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  • 100% kosztów: Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników)*
  • 80% kosztów: Male i średnie firmy (do 250 pracowników)*

* maksymalna kwota na 1 uczestnika nie przekracza 300% średniego wynagrodzenia w danym roku (ok. 11 900 zł – w 2019 roku)


Cel działania Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

  • Wsparcie zmiany kwalifikacji lub aktualizacja oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dla pracowników firmy i jej właściciela.
  • Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.
  • Zwiększenie potencjału kadrowego, w celu podniesienia pozycji firmy na rynku oraz pracowników na rynku pracy.

Co należy zrobić?

Krok 1

Sprawdź, gdzie znajduje się Twój Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności) i jak prowadzi nabór wniosków w ramach KFS.

Krok 2

Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Krok 3

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Urzędu Pracy.

Krok 4

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ok. 30 dni), podpisz umowę z Urzędem Pracy.

Krok 5

Otrzymasz dofinansowanie na wskazany we wniosku numer konta bankowego, dzięki któremu opłacisz fakturę za szkolenie.

Krok 6

Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.

Krok 7

Zrealizuj wybrane szkolenie i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.

Krok 8

Potwierdź odbycie szkolenia w Urzędzie Pracy (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).


Europejski Fundusz Społeczny


Jaka jest wysokość dofinansowania szkoleń i warsztatów z Krajowego Funduszu Społecznego?

50 – 90% kosztów w zależności od województwa, wielkości przedsiębiorstwa, wieku pracowników, celowości dofinansowania, ustalonych limitów kwotowych


Cel działania Krajowego
Funduszu Społecznego

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych.
  • Pomoc w podnoszeniu zatrudnienia i stanu wiedzy, wprowadzaniu nowych innowacji.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej, polepszenie statusu społecznego.
  • Pomoc w zdobyciu nowej pracy lub awansie zawodowym.

Co należy zrobić?

Krok 1

Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie otwarte, warsztat zamknięty lub projekt dopasowane do Twoich potrzeb.

Krok 2

Zgłoś się do Operatora w Twoim województwie i zapytaj o możliwości i wysokość dofinansowania.

Krok 3

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Operatora.

Krok 4

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę z Operatorem.

Krok 5

Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.

Krok 6

Zrealizuj wybrane szkolenia i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.

Krok 7

Potwierdź odbycie szkolenia u Operatora (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

Certyfikowany
Koordynator Lean

Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Koordynator Lean”

Certyfikowany
Specjalista Lean

Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Specjalista Lean”


Nasza oferta

Zaplanuj zmianę

Audyty

Zrealizuj cele

Projekty

Lasting growth

Transformacje

Transformacje

Zbuduj kompetencje

Szkolenia

Zbuduj kompetencje

Kursy

Zdobądź wiedzę

Baza wiedzy


Najczęściej zadawane pytania

Masz jeszcze dodatkowe pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?


Skontaktuj się
z nami

LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

telefon: 58 346 06 77
fax: 58 346 06 77 wew. 12

e-mail: biuro@lean.info.pl