Finansowanie | LeanQTeam

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  • 100% kosztów: Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników)*
  • 80% kosztów: Male i średnie firmy (do 250 pracowników)*

* maksymalna kwota na 1 uczestnika nie przekracza 300% średniego wynagrodzenia w danym roku (ok. 11 900 zł – w 2019 roku)


Cel działania Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

  • Wsparcie zmiany kwalifikacji lub aktualizacja oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dla pracowników firmy i jej właściciela.
  • Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.
  • Zwiększenie potencjału kadrowego, w celu podniesienia pozycji firmy na rynku oraz pracowników na rynku pracy.

Co należy zrobić?

Krok 1

Sprawdź, gdzie znajduje się Twój Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności) i jak prowadzi nabór wniosków w ramach KFS.

Krok 2

Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Krok 3

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Urzędu Pracy.

Krok 4

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ok. 30 dni), podpisz umowę z Urzędem Pracy.

Krok 5

Otrzymasz dofinansowanie na wskazany we wniosku numer konta bankowego, dzięki któremu opłacisz fakturę za szkolenie.

Krok 6

Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.

Krok 7

Zrealizuj wybrane szkolenie i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.

Krok 8

Potwierdź odbycie szkolenia w Urzędzie Pracy (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).


Europejski Fundusz Społeczny


Jaka jest wysokość dofinansowania szkoleń i warsztatów z Krajowego Funduszu Społecznego?

50 – 90% kosztów w zależności od województwa, wielkości przedsiębiorstwa, wieku pracowników, celowości dofinansowania, ustalonych limitów kwotowych


Cel działania Krajowego
Funduszu Społecznego

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych.
  • Pomoc w podnoszeniu zatrudnienia i stanu wiedzy, wprowadzaniu nowych innowacji.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej, polepszenie statusu społecznego.
  • Pomoc w zdobyciu nowej pracy lub awansie zawodowym.

Co należy zrobić?

Krok 1

Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie otwarte, warsztat zamknięty lub projekt dopasowane do Twoich potrzeb.

Krok 2

Zgłoś się do Operatora w Twoim województwie i zapytaj o możliwości i wysokość dofinansowania.

Krok 3

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Operatora.

Krok 4

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę z Operatorem.

Krok 5

Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.

Krok 6

Zrealizuj wybrane szkolenia i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.

Krok 7

Potwierdź odbycie szkolenia u Operatora (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).Najczęściej zadawane pytania

Masz jeszcze dodatkowe pytania? Chcesz się dowiedzieć więcej?


LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

e-mail: biuro@lean.info.pl