Rozwiązania dla firm | LeanQTeam

Audyt

Co to jest?

Audyt jest niezależną diagnozą, której wynikiem jest ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych lub budżetowych przedsiębiorstwa.

Audyt może dotyczyć także wybranych aspektów działalności firmy czy wdrożonych lecz nieefektywnie działających rozwiązań.

Dzięki naszemu doświadczeniu na różnych stanowiskach, realizacji wdrożeń w wielu branżach i z firmami o różnorodnych potrzebach, nasze audyty dają możliwość benchmarkingu z najlepszymi w branży.

Cel audytu

Celem audytu jest wskazanie kierunku oraz uzgodnienie zakresu mapy drogowej zmian służącej osiągnięciu celów przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla tych, którzy stoją przed wyzwaniem znaczących zmian, nowej strategii czy ambitnego budżetu. Dla tych, którzy chcącą podjąć decyzje oparte na danych i faktach oraz zaplanować najbardziej efektywną ścieżkę osiągnięcia celów firmy.

Zakres audytu

Audyt swoim zakresem obejmuje ocenę stanu obecnego wybranych obszarów oraz wytyczne do ich doskonalenia (szacowany potencjał, możliwe kierunki działań, narzędzia doskonalenia).


Projekty

Co to jest?

Cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sposobie pracy zespołu poprzez zaangażowanie pracowników w ocenę sytuacji, projektowanie rozwiązań, przebudowę i uproszczenie procesów.

Dla kogo?

Dla tych, przed którymi postawiono cel, jednak w zespole brakuje wiedzy lub umiejętności by go osiągnąć i zapewnić trwałość rozwiązań.

Zakres współpracy

Plan projektu poprzedzony jest analizą stanu obecnego w kontekście stawianych celów. W toku projektu zespół pozyskuje wiedzę i umiejętności, wykorzystuje je do projektowania rozwiązań, ich wdrożenia oraz utrzymania. Projekt kończy się cyklem przeglądów służących zapewnieniu trwałości rozwiązań i osiągnięcia założonego celu.


Transformacje

Co to jest?

Transformacja to proces przeobrażenia z organizacji zarządzanej tradycyjnie w organizację zarządzaną w kulturze lean. To proces budowania nowej kultury organizacyjnej, w której ważne są nie tylko cele biznesowe i mądrość managerów, ale również ludzie, którzy je osiągają swoją codzienną pracą.

Cel transformacji

Celem transformacji jest przebudowa postaw oraz sposobu działania zespołów i ich managerów, zmiana mechanizmów zarządzania oraz rozwój procesów i kompetencji zespołu niezbędnych do podążania za wizją i strategią przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, które mają przekonanie, że bez gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania organizacji, cele strategiczne będą bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Dla tych, którzy dostrzegają, że ich zespoły podążają w różnych kierunkach, pracownicy unikają odpowiedzialności, a managerowie tkwią w silosach.


Masz wyzwanie i potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą


  Nasza aktywność edukacyjna

  W naszej działalności nie ograniczamy się tylko do realizowania celów biznesowych. W ramach poczucia odpowiedzialności społecznej, skupiamy się mocno na edukacji, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez wyższe uczelnie, aż po managerów polskich przedsiębiorstw. Nasza aktywność edukacyjna ma zapewnić rodzimym firmom efektywne kadry, zwiększające ich konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku.

  Konferencje

  Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
  Więcej

  Seminaria

  Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
  Więcej

  Studia podyplomowe

  Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
  Więcej

  Edukacja młodzieży

  LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
  Więcej

  Książki i publikacje

  Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
  Więcej

  Certyfikowany
  Koordynator Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Koordynator Lean”

  Certyfikowany
  Specjalista Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Specjalista Lean”


  Nasza oferta

  Zaplanuj zmianę

  Audyty

  Zrealizuj cele

  Projekty

  Lasting growth

  Transformacje

  Transformacje

  Zbuduj kompetencje

  Szkolenia

  Zbuduj kompetencje

  Kursy

  Zdobądź wiedzę

  Baza wiedzy