Certyfikowane kursy i programy | LeanQTeam

Certyfikowane kursy i programy

Tworząc nasze kursy i programy skupiamy się na rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych do realizacji zadań na wybranym stanowisku lub w dziale.

Nasze programy układamy bazując na aktualnych wyzwaniach rynku pracy, potrzeb przedsiębiorstw aktualnego stanu wiedzy i rozwiązań sprawdzonych w praktyce.

Każdy nasz kurs i program to aktywna praca podczas zajęć i pomiędzy nimi, a także możliwość indywidualnych konsultacji.

Wszystkie kursy i programy możemy przeprowadzić również w formie zamkniętej.


0 %

Uczestników oceniło, że szkolenie
spełniło lub przerosło ich oczekiwania


0 %

Uczestników oceniło organizację
szkolenia jako bardzo dobrą lub wzorową


0 %

Uczestników oceniło program szkolenia
jako odpowiadający ich potrzebom


100 %

Uczestników nie widzi korzyści
z udziału w szkoleniu


Opinie uczestników naszych kursów i programów


Kursy i programy

Certyfikowane kursy i programy

REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie firm

15.06 – 20.10.2023 Wybrane firmy
Więcej

Certyfikowany Planista Produkcji

Certyfikowany Planista Produkcji

14.09 – 24.11.2023 Łódź
Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Certyfikowany Koordynator Lean

10.10 – 12.12.2023 ONLINE
Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Lidera Produkcji

23.11.2023 – 26.01.2024 Łódź
Więcej

Zapytaj o termin tych kursów i programów

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Utrzymania Ruchu

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Certyfikowany Specjalista Lean

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Akademia Lean dla Managerów

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Akademia Lean dla Logistyków

Więcej