Certyfikowane kursy i programy | LeanQTeam

Certyfikowane kursy i programy

Tworząc nasze kursy i programy skupiamy się na rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych do realizacji zadań na wybranym stanowisku lub w dziale.

Nasze programy układamy bazując na aktualnych wyzwaniach rynku pracy, potrzeb przedsiębiorstw aktualnego stanu wiedzy i rozwiązań sprawdzonych w praktyce.

Każdy nasz kurs i program to aktywna praca podczas zajęć i pomiędzy nimi, a także możliwość indywidualnych konsultacji.

Wszystkie kursy i programy możemy przeprowadzić również w formie zamkniętej.

A dla organizacji, które chcą certyfikować swoich pracowników w ramach planowanej lub trwającej transformacji lean, polecamy „szyty na miarę” potrzeb konkretnych firm wewnętrzny program rozwojowy Certyfikowane Kompetencje Lean


0 %

Uczestników oceniło, że szkolenie
spełniło lub przerosło ich oczekiwania


0 %

Uczestników oceniło organizację
szkolenia jako bardzo dobrą lub wzorową


0 %

Uczestników oceniło program szkolenia
jako odpowiadający ich potrzebom


100 %

Uczestników nie widzi korzyści
z udziału w szkoleniu


Opinie uczestników naszych kursów i programów


Kursy i programy

Certyfikowane kursy i programy

Certyfikowany Specjalista Lean

22.02 – 14.06.2024 Gdańsk
Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Utrzymania Ruchu

11.04 – 14.06.2024 wybrane fabryki w Polsce
Więcej

Certyfikowany Planista Produkcji

Certyfikowany Planista Produkcji

13.06 – 23.08.2024 Hotel Arkon Gdańsk
Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Lidera Produkcji

25.07 – 20.09.2024 Gdańsk
Więcej

Zapytaj o termin tych kursów i programów

Certyfikowane kursy i programy

Certyfikowany Koordynator Lean

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Akademia Lean dla Managerów

Więcej

Certyfikowane kursy i programy

Akademia Lean dla Logistyków

Więcej